บันทึกสำเร็จ...

ดร.ฉัตรพล  มณีกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

จำนวนเข้าชม 41478 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

มีประสบการณ์ด้านศุลกากรตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ในอดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

ประสบการณ์

อดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในรายวิชาต่างๆ เช่น การจัดการภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบภายใน การจัดการโลจิสติกส์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เป็นต้น

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ฉัตรพล มณีกูล

  • ทั้งหมด
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • โลจิสติกส์
  • บัญชี การเงินและภาษี
  • คลังสินค้า
  • กฎหมาย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »