บันทึกสำเร็จ...

ดร.ฉัตรพล  มณีกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

จำนวนเข้าชม 51921 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

มีประสบการณ์ด้านศุลกากรตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ในอดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

ประสบการณ์

อดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในรายวิชาต่างๆ เช่น การจัดการภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบภายใน การจัดการโลจิสติกส์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เป็นต้น
Sponsored
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ฉัตรพล มณีกูล

  • ทั้งหมด
  • อบรม นำเข้า ส่งออก
  • อบรม บัญชี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »