registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
Sponsored
เรียนรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มยังไง มาเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินของตนเอง ความรู้พื้นฐานในการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย)
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
3,900บาท
กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดซื้อ ผู้ก่อตั้ง และเป็นนายกสมาคมคมแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ
กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563