เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

จำนวนคนดู 3750 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

--------------------------------------------------------------------------------

ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา !

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ

ถ้าเราพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม 

(ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

แล้วยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ,การต่อรองกับ supplier, การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่าให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)

ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง

การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง

เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า “เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ แก้ปัญหาในงานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :


> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / QS / ISO / 

   BOI / Import / Export / Logistic / ERP / QMR

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)


4 หัวข้อ ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

> หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept 6R)


2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

> การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

> การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

> การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

> การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)


3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

> การติดตามงาน (Follow up Order)

> พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

> การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control by ERP or Excel)

> การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)


4.แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> การบริหาร Supplier เช่น Supplier ต่างประเทศ และในประเทศ

> การบริหาร กับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคัญบัญชา แผนกช่าง/วิศวกรรม แผนกบัญชี

> การบริหาร กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ

> การคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานจัดซื้อ


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

>ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ 

>พนักงานเก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน

>พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ

>พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,600.00 บาท

ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา


> เพราะเรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะทำให้คุณเรียนแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เพราะเราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็น Lead Auditorไปทำ Supplier Audit มาแล้ว ไม่ว่า Japan/Korea/Malaysia/China


วิทยากรผู้สอน: อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย (ประวัติผู้สอน ดูได้ใน web SeminarDD)

ผู้ก่อตั้ง Tangram Startegic Consultant 

> Activity : Radio Broadcaster "Mr. Logistic" / Branding Recipe FM104.5

> Experience : Thai Best Industry, B.Grimm Group,Thai Summit Group, Fujikura Group, Wiik & Hoeglund Co., Ltd.

> Adviser Team of RUBI (Ramkhamhaeng University Business Incubator) ที่ปรึกษาให้กับผู้ขอทุนในโครงการเพาะบ่งของ ม.รามคำแหง

> เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ


ค่าใช้จ่าย "การเรียน 1 วัน กับราคาพิเศษสุด เพียง 1,600 บาทต่อท่าน เท่านั้น !! (ราคานี้เป็นราคาต่อรอบ ต่อคน)

* ในช่วงโควิด 19 นี้ ผมอยากจะช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 นี้ โดยจะให้กับ นักศึกษา และผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด 19 

   สามารถมาลงเรียนฟรีได้ ในรอบของเดือน Feb

(ค่าใช้จ่ายนี้รวม เอกสารประกอบการเรียนไว้แล้ว : PDF File)


เปิดสอนวันที่ 3 Feb 2021 , ช่วงเช้า 10.00-12.00 , ช่วงบ่าย 13.00-15.00 รวม 4 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าเรียนรอบนี้มากกว่า 20 คน จะขอปรับคนที่เกินกว่า 20 คนไปรอบ 2 แทน โดยจะแจ้งวันสอนให้ทราบภายหลัง


> สำหรับองค์กร ที่สนใจจะให้จัดเป็นกลุ่มเฉพาะ เราสามารถดำเนินการให้ได้ครับ 

งานนี้จัดโดย Tangram Strategic Comsultant / FB page : คุณใช้อะไรทำธุรกิจ  / web : anantvachi.wixsite   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Tangram Strategic Consultant
ชื่อผู้ประสานงาน:อนันต์ วชิราวุฒิชัย
เบอร์โทรศัพท์ :0898149612
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, จัดซื้อ, งานจัดซื้อ, จัดหา, ฺโลจิสติกส์, คลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด