จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)

จำนวนคนดู 2649 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 สิงหาคม 2563

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน แต่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย งานจัดซื้อกลับเป็นแค่วิชาหนึ่งในภาควิชาโลจิสติส์ !!

ถ้าเราพิจารณาเนื้องานแล้ว จะเห็นว่างานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม (ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)


เมื่อเป็นแบบนี้ เราจะต้องประเมินคนที่จะเข้ามาทำงานจัดซื้อกันให้มากขึ้น (เป็นงานที่ต้องมีรับผิดชอบสูง และต้องมีความสามารถที่หลากหลายด้วย)

ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี เมื่อสถาบันการศึกษายังไม่คณะที่ทำการสอน โดยตรงในงานจัดซื้อ แล้วถ้าจะต้องรับพนักงานจัดซื้อใหม่ จะทำอย่างไรและสิ่งที่ทำได้


คือ รับพนักงานใหม่ หรือเอาพนักงานเก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก มืออาชีพ


ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง

เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า “จัดซื้ออย่างมืออาชีพ” (Professional Purchasing)


หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ เริ่มต้นงานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :


> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route/ Procurement/ QS/ ISO/ BOI/ Import/ Export/ Logistic/ ERP/QMRไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing) ประกอบด้วย  6 หัวข้อ ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

> หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept 6 R)


2.การจัดวางองค์กร และขั้นตอนสำหรับงานจัดซื้อ (Organization & Work Flow of Purchasing Dept)

> ตามประเภทของแหล่งที่มา (Source of Supply)

> ตามประเภทของความรับผิดชอบ (Area In-charge)

> ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Base)

> ขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงาน (Work-Flow & Work Instruction)


3.รูปแบบมาตรฐานสำหรับงานจัดซื้อ (Purchasing Route)

> Purchasing Document (RFQ/PO/INV/VAT /Other document)

> Activity Loop of Purchasing (Local & Oversea)

> Processing for Purchasing (Raw Material/ Non Raw Material/ Service)

> Purchasing Report .(Monthly Report / Cost Saving Report)


4.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

> การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

> การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

> การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

> การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)


5.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

> การติดตามงาน (Follow up Order)

> พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

> การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control by ERP or Excel)

> การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)


6.กุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ (Key Success of Purchasing job)

> จรรยาบรรณในการทำงานจัดซื้อ (Ethics)

> Keep in Mine for F-S-C-E


Sponsored
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

>ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อขององค์กร

>พนักงานเก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน

>พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมือ อาชีพในงานจัดซื้อ

>พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,600.00 บาท

เพื่อความ่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ  Covid 19 โดยเราจัดสอนในแบบ Online โดยใช้ Zoom Meeting    และยึดหลัก small class เพื่อให้เป็นการถ่ายทอดที่ดีที่สุดด้วย  นั้นจะทำให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ


ค่าใช้จ่าย "การเรียน 1 วัน กับราคาพิเศษสุด เพียง 1,600 บาทต่อท่าน เท่านั้น !! (ราคานี้เป็นราคาต่อรอบ ต่อคน)

(ค่าใช้จ่ายนี้รวม เอกสารประกอบการเรียนไว้แล้ว)


>พิเศษสำหรับ Group Price 2 คนขึ้นไปคิด 1,400 บาทต่อท่าน


รอบแรก วันที่ 6 Aug 2020 , ช่วงเช้า 10.00-12.00 , ช่วงบ่าย 13.00-15.00 รวม 4 ชั่วโมง 


รอบสอง วันที่ 20 Aug 2020 , ช่วงเช้า 10.00-12.00 , ช่วงบ่าย 13.00-15.00 รวม 4 ชั่วโมง


งานนี้จัดโดย Tangram Strategic Comsultant / FB page : คุณใช้อะไรทำธุรกิจ  / web : anantvachi.wixsite

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Tangram Strategic Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:อนันต์ วชิราวุฒิชัย
เบอร์โทรศัพท์ :0898149612
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, จัดซื้อ, งานจัดซื้อ, จัดหา, ฺโลจิสติกส์, คลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด