สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)

จำนวนคนดู 3714 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

          จากคำกล่าว “ผู้นำใครๆ ก็เป็นได้!” แต่เมื่อถึงสถานการณ์การทำงานที่ต้องปฏิบัติจริง ที่พบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัดในการทำงาน ผู้นำที่แท้จริงที่จะช่วยชี้นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้งองค์กรส่วนมากมักเชื่อตามๆ กันว่า องค์ประกอบของผู้นำ ต้องมีตำแหน่งงานเป็นระดับผู้บริหารหรือระดับจัดการเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงยามคับขัน ตามค่านิยมที่มุ่งความหวังพึ่งผู้นำที่มีตำแหน่งสูงๆ (แต่บางครั้งด้อยภาวะผู้นำ) ทำให้ผู้นำโดยการแต่งตั้งที่ขาดภาวะผู้นำไม่สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมที่ดีได้ ทำให้เกิดความเสียหายมากมายกับองค์กร


วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เป็น Key Person โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานขึ้นไปรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ

          2.เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวปฏิบัติของการเป็นผู้นำที่ดี

          3.เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและเทคนิคต่างๆ ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ และสามารถทำให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้

          4.เพื่อเป็นการทบทวน หรือยกระดับภาวะผู้นำ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่องค์กรคาดหวังและไว้วางใจ

          5.เพื่อเป็นเวที หรือโอกาสที่ดีในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

          1. ความหมายและบทบาทของผู้นำและภาวะผู้นำ

          2. สมรรถนะของผู้นำ (Competency Based Leadership) เช่น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ  

        (Attribute)

          3. แนวคิด ทัศนคติ หรือ Mind set ของผู้นำที่ดี

          4. เทคนิคการใช้ภาวะผู้นำกับทักษะ 10 เก่ง ในการทำหน้าที่ผู้นำทีมที่องค์กรไหนๆ ก็อยากได้ ได้แก่ เก่งจัดการงาน, เก่งปกครองลูกน้อง, เก่งสื่อสาร, เก่งโน้มน้าว จูงใจ, เก่งมอบหมายหรือสั่งงาน, เก่งสอนงาน, เก่งบริหารทีม, เก่งบริหารความขัดแย้ง, เก่งบริหารเวลา และเก่งกล้าตัดสินใจ 

          5. การฝึกฝนภาวะอารมณ์และการควบคุม (Leadership EQ & Stress) 

          6. ผู้นำการเปลี่ยน (Leader and Change Management)

          7. ผู้นำเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (Leader and Organizational Culture)

          8.ทักษะการเจรจาต่อรองของผู้นำ (Leader Negotiation Skills)

          9.ผู้นำกับความคิดเชิงกลยุทธิ์ (Leadership and Thinking Strategically)

          10.การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)

          11.ผู้นำกับการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร (HR-Development and Organization Development)


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สิทธิทัศน์ ทองสุข

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บุคคล, อบรม, ผู้นำ, พัฒนาองค์กร, HR, อบรมโคราช
LEAN Warehouse  การจัดการคลังสินค้าแบบลีน
6500บาท
เป็นหลักสูตร การนำระบบลีน มาปรับใช้ในคลังสินค้า เพื่อลดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนให้บริษัท
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน
3800บาท
  ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินัยใน การทำงาน ซึ่งมีผลไปถึงการลงโทษทางวินัยที่มีทั้งการปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
Basic & Advance International Material Data System : IMDS
26000บาท
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านรับสิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรเร่งรัด)
3900บาท
สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุกและกล้าใช้ภาษาอังกฤษ กล้าเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติ เพื่อการสื่อสาร