สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้

จำนวนคนดู 46 ครั้ง
แจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800  บาทเท่านั้น!!!

 วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 

 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

•วันที่ 1 เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

•วันที่ 2 เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

ลักษณะการฝึกอบรม

•บรรยาย

•สาธิต

•ปฏิบัติ

•Workshop

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมเวลา 09.00-16.00 น.


หลักการและเหตุผล

 หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณวางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

 จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้น นั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็ว ๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือยังไม่มีคามสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

 ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร& ฟังก์ชั่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ฟังก์ชั่นในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ชั่นในกลุ่มข้อความ, ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟังก์ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่าง ๆ , ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูลและฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้งานใน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที) 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง 


วันที่จัดงาน
18-19 มิถุนายน 61
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1.   ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ) 
 2.   ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก) 
 3.   ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 
 4.   ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่าง ๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชั่น, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 5.   ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด 
 6.   ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหาร ให้เชิงโต้ตอบ (interactive Report & Analysis) 
 7.   ผู้ที่ต้องการความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 8.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 9.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 10.   ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 11.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง 


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091 

Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenterวิทยากร
อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
สถานที่จัดงาน
Arize Hotel  สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม.
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ  6,800 บาทเท่านั้น  จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท (ราคายังไม่รวม vat & Tax)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :089606044 0906450992

หากท่านต้องการสมัคร อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: it, excel, excel special functions, Intermediate Excel for Database and Special Functi, อบรม excel, อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
6500บาท
หากคุณใช้งาน Excel อยู่แล้ว จะรู้สึกว่ายังใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจซักเท่าไหร่นัก หรือใช้งาน Excel ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร คุณควรจะที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานการใช้งาน Excel ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้สนใจ Application กระบวนการ paperless เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
3900บาท
ENGLISH FOR SALES : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ จุดประสงค์หลักสูตร - สร้างความมั่นใจในการพูด การออกเสียง ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุก - มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ - เรียนรู
3000บาท
แนะนำการสร้างรายได้จากการทำ นายหน้าออนไลน์ ! จับเสือมือเปล่า แบบไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องลงทุน เพิ่มโอกาสและเพิ่มช่องทางการทำอาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจหารายได้ออนไลน์
3900บาท
หลักสูตร Excel Advanced for Professional Chart & Graph เนื้อหาการอบรม 1. แนวคิดพื้นฐานการสร้างกราฟบน Excel · การเตรียมข้อมูล · เครื่องมือกราฟ และส่วนที่เกี่ยวเนื่อง · การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ · ตัวอย่างการนำ
8000บาท
Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมแจกฟรีจากทาง Microsoft ใช้สำหรับสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสำหรับสร้าง Dashboard ในรูปแบบ Interactive เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้
305บาท
การใช้งานสารสนเทศ Internet, google ,Facebook,Web Blogger
3900บาท
หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค ลงโฆษณาเฟสบุ๊คอย่างไรให้ได้ผล เพิ่มยอดอย่างยัั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK เพื่อนำไปโฆษณาขายสินค้าของท่านเอง หรือเพื่อไปเป็นนักโฆษณาขายสินค้าให้
5500บาท
หลักสูตร Wireshark level 1 : Analyzing and Troubleshooting with Wireshark – Wireshark Level 1