จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์

จำนวนคนดู 599 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น การขายด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เรียกว่า Sales Force Oriented อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ นอกจากคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้ว ลูกค้าก็มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเช่นกัน มีความรู้มากขึ้น เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น ดังนั้น แนวทางในการขายจึงต้องให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของลูกค้ามากขึ้น โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือLifestyleของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะนำเสนอขายสินค้า ซึ่งเราเรียกว่าการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า Customer Oriented ซึ่งนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของคน จนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าแต่ละประเภทให้นักขายเปิดการขายได้เหมาะสมเจาะจงตรงกับประเภทของลูกค้า ยังผลให้บรรยากาศการขายราบรื่นและลงเอยสู่การปิดการขายได้อย่างลงตัวนั่นเอง

วัตถุประสงค์

•มีหลักการในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายและให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

•ประเมินบุคลิกภาพลูกค้าได้ใกล้เคียงกับตัวตนของเขาในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นดีต่อการขายและการบริการที่ตรงกับนิสัยลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

•การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสู่การขายที่เหนือชั้น

oเหตุผลและข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

oวิธีการวิเคราะห์และทำความคุ้นเคยกับลูกค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา

•4C. : ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท เพื่อเพิ่มยอดขายชนะใจลูกค้า และปิดการขายเหนือคู่แข่ง

o1.C ontrolist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพเชื่อมั่นตนเองสูง ชี้นำ ชอบเรื่องท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ใจร้อน กล้าตัดสินใจฉับพลันทันที

o2.C afe stylist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพชอบการเข้าสังคม มีวิถีชีวิตสนุกสนาน ท่าทีตื่นตัว

oกระตือรืนร้น มองโลกในแง่ดี และอารมณ์ดี มักเชื่อคนง่าย ให้ความร่วมมือ และมีความเห็นอกเห็นใจคน

o3.C alm manner ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพที่มีลักษณะนิ่งสงบ ชอบพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ค่อยแสดงท่าที เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ระมัดระวัง

o4.C onceptualist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพมั่นคง มีหลักการ ต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก

มีการวางแผน มีเป้าประสงค์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

•3V. : หลักการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะพฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท

oVisual ภาษากาย ท่าทาง การใช้มือ การนั่ง การยืน และแสดงออกทางสีหน้า

oVerbal การพูด ลักษณะวิธีการสื่อสาร เช่น ช่างพูด ถามคำตอบคำ นิ่งรับฟังมากกว่าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

oVocal น้ำเสียง ลักษณะการใช้ระดับดังค่อยของเสียง ความเร็วช้าของการพูด

•สิ่งที่ต้องทำและอย่าทำในการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท

oวิธีการที่จะเข้ากันได้ดีกับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรทำ)

oวิธีการที่ทำให้ขัดกันและขายไม่ได้กับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรระวัง)

oปัจจัยส่งเสริมให้ขายได้ (Promotion Factors)

oปัจจัยบั่นทอนให้ขายไม่ได้ (Demotion Factors)

•เทคนิคการฟังให้ออกว่าลูกค้าต้องการบอกอะไร เพื่อการขายที่โดนใจ

- Message of Fact คืออะไร

- Message of Feeling คืออะไร

- Message of Opinion จะตอบสนองอย่างไร

•P-Q-R-S Techniques : เทคนิคการนำเสนอสารกับลูกค้า เพื่อการควบคุมทิศทางการขาย

 - P : เทคนิคการถอดความ เพื่อจับสัญญาณการซื้อของลูกค้าให้ได้

- Q : เทคนิคการถาม เพื่อควบคุมและล้วงสึกในความต้องการของลูกค้า

- R : เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า

- S : เทคนิคการสรุปประเด็น เพื่อการปิดการขายสู่ผลลัพธ์ที่พอใจทั้งสองฝ่าย

•8 ยุทธวิธีจัดการข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ

1. Yes but 5. เปรียบเทียบ

2. Why why why6. ชดเชย

3. ศอกกลับ7. Cherry picker

4. ชงเอง กินเอง8. Feel-Felt-Found

•8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ

1. Sign up 5. Referral

2. Balanced sheet6. Next step

3. Two choices7. Trap

4. Good chance8. Dead line


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลู, การขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

มีหลายรอบให้เลือก รอบที่ 1: 9 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 2: 10 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 3: 11 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 4: 12 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 5: 13 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 6: 14 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 7: 15 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 8: 16 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 9: 17 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 10: 18 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 11: 19 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 12: 20 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 13: 21 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 14: 22 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 15: 23 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 16: 24 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 17: 25 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 18: 26 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 19: 27 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 20: 28 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 21: 29 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 22: 30 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 23: 31 ส.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.คุณสามารถเลือกรอบได้ ตอนลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา

คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง...

ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook(เพจ,โพส,วีดีโอ,เว็บ) - IG
วรพล(โค้ชพล)