สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)

จำนวนคนดู 254 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          KPIs (Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก หากมีความเข้าใจในการกำหนด การเก็บ มีประโยชน์มาก เพราะมิใช่เพียงการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือเพียงการขึ้นเงินเดือนอย่างเดียว แต่ทำให้ทราบว่าองค์กรต้องผลักดันบุคลากรให้เก่ง มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไปในทิศทางใด การทำ KPIs อิง BSC นั้น กลุ่มผู้ริเริ่มทำต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ รู้หลักการเก็บตัวชี้วัด แก้ไขปรับปรุง จึงจะสามารถทำให้การดำเนินงาน ( Implementation) ประสบความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ดีตรงงานตามหลัก S-M-A-R-T ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนและมีความผูกพันในงานสูง

          หลักสูตร “กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ” เหมาะสำหรับ องค์กรที่เริ่มจะจัดทำ KPI หรือจัดทำมาแล้วระยะหนึ่ง คอร์ส อบรม วิทยากรเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านระบบประเมินผลทั้งในและต่างประเทศ เริ่มสอนจากการทำความเข้าใจการจัดทำตัวประเมินผลงาน เปรียบเทียบความแตกต่างการประเมินผล เรียนรู้การตั้งตัวชี้วัดแบบอิงBalanced Scorecard (BSC) & Action Plan (ตามPolicyองค์กร) เรียนรู้การเก็บตัวชี้วัดองค์กร รายแผนก รายบุคคล การจัดเก็บสารระบบ(Dictionary)อย่างมีมาตรฐาน ท้ายการอบรมทุกเรื่อง มีการฝึก Practice รายกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมวิทยากร มอบหมายงานให้ผู้เข้าอบรมไปฝึกปฏิบัติจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน เน้น Workshop จริง)


     วันที่ 1 เรียนรู้หลักการตั้งตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรองอิงนโยบายหรือBSC,การกำหนดสัดส่วนตัวชี้วัด KPIs


1.ความรู้เบื้องต้นและเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPI)

2.เปรียบเทียบความแตกต่าง การจัดทำตัวชี้วัดBalanced Scorecard(BSC) 

     และแบบมุ่งเป้าหมายงาน(MBO)/Action Plan

3.เทคนิคการเลือกและตั้งตัวชี้วัด(PIs) จากใบ JD

4.เทคนิคการเลือกและตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ลงแบบฟอร์ม

5.เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดร่วมสายงานและตัวชี้วัดกิจกรรม

6.แนวทางการกำหนดน้ำหนักคะแนนเลือกสัดส่วนตัวชี้วัด(Weight Score)


    วันที่ 2 เรียนรู้ การใช้สูตรคำนวณ,แบบฟอร์มประเมิน ,พจนานุกรมต่างๆ,การนำไปใช้


1. ทำไมองค์กรต้องมี KPIs Dictionary

2.เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ KPIs Dictionary

3.เทคนิคการวางแผนนำไปใช้ปฏิบัติทุกแผนกงาน(Action Plan)

4.สรุประยะเวลา การวางแผน การปรับระบบงาน การจัดทำKPI

5.เรียนรู้การใช้สูตรคำนวณประเมินปลายปี

6.เรียนรู้การ แบ่งกลุ่มตัดเกรด การแบ่งสรรคะแนน

วิทยากร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวชี้วัด, ประเมินผล, JD, KPI, BSC, MBO
เจาะลึก จัดเต็ม ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลต้องทราบ
3900บาท
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern Leaders Development)
4000บาท
“ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคในการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย วางแผนและบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอย่างมีชั้นเชิง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างพัฒนาและบริหารทีมงา
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel  เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
4500บาท
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นำมาใช้ออกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิต ด้วยสูตรฟังก์ชันง่ายๆ ที่คุณเองสามารถใช้วางแผนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า, การบริหารจัดการควบคุมสินค
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
2900บาท
เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire pump ตามมาตรฐานสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เจาะลึกมากขึ้นด้วยด้วยประสบการณ์ของวิทยากร รวมทั้งกรณีศึกษาจากหน้างานจริงที่หลากหลาย
Sales Planning & Sales Forecast Analysis
3500บาท
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice)
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง
(BASIC POWERPOINT)
3500บาท
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง POWERPOINT ให้โดนใจผู้ฟัง การจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ ตัวอย่าง POWERPOINT ที่