หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคดิจิทัล

รหัสหลักสูตร: 66111

จำนวนคนดู 4461 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคดิจิทัล
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Classroom

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Classroom


รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Classroom ***

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เลขานุการ (ผู้ช่วยผู้บริหาร) มือขวาของเจ้านาย บุคลากรในสำนักงาน (กลุ่มงานเลขานุการ) ผู้ประสานงานด้านต่างๆ ขององค์กร ที่ต้องใช้พื้นฐานงานด้านเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรในยุคจิทัล


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   Module 1  : Overview & Personality

                         - บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของเลขานุการผู้บริหาร

                         - เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบเลขานุการมืออาชีพ

                         - มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ

                         - *รู้จัก รู้ใจ และเป็นที่รักของผู้บริหาร ด้วยเทคนิค DISC Model

                         - การวางตนที่เหมาะสมในการทำงานและการเข้าสังคมร่วมกับผู้บริหาร

   Module 2  : CORE Skills

                         - *การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก (ทางโทรศัพท์, อีเมล์, LINE, โซเชียลมีเดีย)

                         - *การวางแผนการประชุมและการนัดหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

                         - การสรุปประเด็นการประชุม และนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อเสนอแนะทางเลือกให้กับผู้บริหาร

                         - ศิลปะการต้อนรับแขกที่มาติดต่อเข้าพบผู้บริหาร

                         - *การดูแลและแนะนำอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างสำหรับผู้บริหาร

                         - *เทคโนโลยีที่สำคัญต่องานเลขานุการในยุคดิจิทัล (ขึ้นอยู่กับบริบทองค์กร)

                                  ( ก ) ด้านเอกสาร

                                  ( ข ) ด้านการติดต่อสื่อสาร

                                  ( ค ) ด้านการนำเสนอ

   Module 3  :  Additional Soft Skills

                         - การวางแผน และการบริหารเวลา (Strategic Planning and Time Management Skills)

                         - เทคนิคการเป็นผู้จำ และผู้จดที่ดี (Memory and Jotting Skills)

                         - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ (Problem & Decision Making Skills)

                         - การทำงานเชิงรุก (Proactive Working Skill)

                         - การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้านาย (Image and Personality Skills)

รูปแบบการอบรม

        - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก

        - กรณีศึกษา การชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

        - การฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานได้จริง

วิทยากร
ดูประวัติ

อนงค์นาถ ทนันชัย (อาจารย์หญิง)

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริการ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, พิธีกร)

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคดิจิทัล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการผู้บริหารยุคดิจิทัล, อบรมเลขา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด