เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL

จำนวนคนดู 741 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel  

2.แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ

3.การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ

4.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ

5.การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน

6.การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO

7.การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge

8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย

9.การสร้างรายงานแบบ Graph Matrix

10.การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน

11.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

พิเศษสุด มีไฟล์งานพร้อมใช้จริง นำกลับไปใช้ได้เลยฟรี ๆ 

       


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRIS, อบรมการทำรายงาน EXCEL, อบรมหลักสูตรEXCEL, หลักสูตร HRIS, อบรม HRIS, อบรมการทำรายงาน HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด