registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL

จำนวนคนดู 466 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel  

2.แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ

3.การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ

4.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ

5.การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน

6.การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO

7.การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge

8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย

9.การสร้างรายงานแบบ Graph Matrix

10.การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน

11.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

พิเศษสุด มีไฟล์งานพร้อมใช้จริง นำกลับไปใช้ได้เลยฟรี ๆ 

       


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRIS, อบรมการทำรายงาน EXCEL, อบรมหลักสูตรEXCEL, หลักสูตร HRIS, อบรม HRIS, อบรมการทำรายงาน HR
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี 1
1500บาท
เป็นการอบรมโดยใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
งานติดตั้งระบบ wifi ภายในอาคาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเพื่อนช่างที่ต้องการเรียนรู้งานติดตั้งระบบ wifi ภายในอาคารอย่างถูกต้อง และเป็นขั้น เป็นตอน
RMUTP Talk - Future Business Idea Day
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยากรที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ความรู้ธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเน้นธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศักยภาพ
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel Database
305บาท
รร.ฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71 เปิดอบรม การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Excel
VDO Color Grading with Davinci Resolve 16
2000บาท
โปรแกรมการตัดต่อวีดีโอที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช้สำหรับทำงานด้านวิดีโอ ใช้แก้ไขสีของวิดีโอ ตัดต่อคลิป รวมถึงการใส่ Effect ระดับสูง ได้อย่างมืออาชีพ
การดูแลบริหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนะนำการใช้เครื่องมือบริหารการทำงานที่หน้างานให้คนในออฟฟิศได้รับรู้และเข้าใจได้ทั่วถึงและรวดเร็วเหมือนอยู่ที่หน้างานเอง และยังสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการสร้างมาตรฐานการทำงานให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง