สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

60 Days New You

จำนวนคนดู 208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
60 Days New You
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานพบปะผู้คนปฏิเสธไม่ได้ว่า รูปร่างหน้าตา คือ เรื่องสำคัญ


หลายคนอยากดูแลรูปร่างจึงพยายามลดน้ำหนักในหลากหลายวิธีที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะออกกำลังกายอย่างหักโหมอดอาหาร กินยาลดความอ้วน ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือบางวิธีก็ค่าใช้จ่ายสูง และสุดท้ายก็กลับมาอ้วนอย่างเดิม

เรามีเคล็ดในการดูแลตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งมือหมอและกินยาลดน้ำหนัก เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ ที่จะทำให้คุณมีรูปร่างที่ดูดีได้และคุณยังสามารถเป็นเทรนเนอร์เปลี่ยนลุคใหม่ให้คนรอบข้างได้อีกด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา
- ตรวจวัดวิเคราะห์ค่าต่างๆในร่างกาย และวิธีสังเกตุสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ข้อดีข้อเสียของการลดน้ำหนักในแต่ละวิธี 

- วิธีการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนด้วยโภชนาการ 

- สร้างคุณเป็นเทรนเนอร์คนถัดไป

วิทยากร
ดูประวัติ

Tanade Sirisuwan

การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์พิเศษ และวิทยากร ให้สถาบันการศึกษา และบริษํทชั้นนำ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: slimming, perfect, seminar
HR FOR NON HR
3900บาท
เพื่อให้องค์กร สามารถขับเคลื่อนหรือสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
Talk Show เรื่องเล่า สมอง ความสำเร็จ
390บาท
เรื่องเล่าดีๆเพียงเรื่องเดียว อาจเปลี่ยนชีวิตเราบางคนไปเลยก็ได้ เหมือนผมที่มันเป็นดั่งแรงบันดาลใจ พาผมออกจากการนั่งโทษโชคชะตาไปวันๆมาสู่การกำหนดชีวิตตัวเอง
เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ
3400บาท
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และ
Innovation Thinking Techniques เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
3500บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของการคิดเชิงนวัตกรรมและการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)
3400บาท
“การให้บริการด้วยใจ” คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ การทำหน้าที่ของพนักงานบริการนับเป็นตัวสะท้อนกลับคุณค่าของงานบริการได้เป็นอย่างดี พนักงานที่ทำงานด้านการบริการจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้พฤติกรรม การทำความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ของตนเองต่องา
ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
3900บาท
ฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น