อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)

รหัสหลักสูตร: 65865

จำนวนคนดู 4489 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,800฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,800฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,800฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,800฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

ธุรกิจที่จะเติบโต แข็งแกร่ง จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดี การตลาดที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีด้วย และระบบสนับสนุนที่ว่านั้น ก็คือ Logistic System (ระบบสนับสนุนแบบองค์รวม) ที่เราเข้าใจกันว่า มันเป็นขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ใช้กันเท่านั้น


จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีของผมบอกได้เลยว่า งานจัดซื้อ/จัดหา นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Logistic System ที่สำคัญมากๆ เพราะสิ่งที่จัดซื้อ /จัดหาทำ ก็คือ การสนับสนุนในหลายๆด้าน ที่ได้แก่ การลดต้นทุน / การหาแหล่งวัตถุดิบ, เครื่องจักร, เครื่องมือ / การขนส่ง,จัดส่ง / การว่าจ้าง / การทำข้อตกลง / การควบคุมสินค้าคงคลัง และอื่นๆ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทั้งสิ้น (พูดได้ว่า Logistic System นั้น มันซ่อนอยู่ในงานจัดซื้อ/ จัดหาอยู่แล้ว เพียงแต่ปริมาณงาน หรือรูปแบบอาจไม่ซับซ่อนเท่ากับขององค์กรขนาดใหญ่)


ดังนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างระบบสนับสนุนที่ดีให้กับองค์กรของคุณ ก็เพียงคุณเข้าไป พัฒนาหน่วยงาน จัดซื้อ /จัดหาให้เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ และด้วยแนวคิดนี้ จึงเกิดเป็น หัวข้อการอบรม ที่จะช่วยเพิ่มแนวคิด และทักษะนี้ ให้กับบุคลากร ของท่าน ในชื่อว่า


ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing job)


ประโยชน์ ที่จะได้จากการอบรมนี้

•เกิดความเข้าใจในหน้าที่ของ งานจัดซื้อ/จัดหา อย่างถูกต้อง

•เรียนรู้ว่าจะสร้างระบบสนับสนุนจาก งานจัดซื้อ /จัดหา ได้อย่างไร

•และเอาระบบสนับสนุน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ ได้อย่างไร

•Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

•ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างงานจัดซื้อ กับงานจัดหา

       •หน้าที่หลัก (Core Value) ของหน่วยงาน

       •การจัดองค์กร และแบ่งหน้าที่

2.ความต้องการระบบสนับสนุนทางธุรกิจ :

       •สนับสนุนตาม วัฏจักรของธุรกิจ (Business life cycle)

       •สนับสนุนแผนธุรกิจ (Business Plan)

       •สนับสนุนตามกิจกรรม (Activity & Project Plan)

3.หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา จะต้องสร้างระบบสนับสนุน เพื่อรองรับอะไร และเตรียมตัวอย่างไร

       •รองรับความเสี่ยง (Risk)

       •รองรับ Technology / มาตรฐาน (Standard)

       •รองรับการขยายตัวของธุรกิจ (Business Expansion)

       •รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ (Business Competition)

4.กรณีศึกษา Case study / ถามตอบ (Question/Answer)

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
>ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ/จัดหามาก่อน แต่ต้องมาดูแลหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา

>หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา

>พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor ในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา


ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

> เพราะเรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะทำให้คุณเรียนแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เพราะเราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็น Lead Auditorไปทำ Supplier Audit มาแล้ว ไม่ว่า Japan/Korea/Malaysia/China

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)

> เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,800฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมจัดซื้อ, อบรม งานจัดซื้อ, purchasing training, อบรมออนไลน์, อบรม online, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี