เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จำนวนคนดู 462 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้กับบุคคลหรือพนักงานในทุกส่วนงานในการเรียนรู้เทคนิคการจัดการลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี
หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 ข้อผิดพลาดจากการทำงาน

 • แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด 
 • สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 
 • กลยุทธ์ในการจัดการข้อผิดพลาด 

Module # 2 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี

 • บทบาทตนเอง บทบาทหัวหน้างาน บทบาทผู้ใต้บังคับบัญชา  
 • คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน 
 • การบริหารจัดการกับคนในองค์การ (Management People ) 
 • การบริหารจัดการกับงาน (Managing Work ) 
 • การบริหารจัดการทีมงาน (Team Management) 

Module # 3 การเลือกเครื่องมือมาใช้ลดความผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • การสื่อสารการทำงานตามหลัก HO REN SO 
 • การเลือกใช้แผนผังการปลา (Fishbone diagrams) 
 • สรุป ถาม-ตอบ 


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ข้อผิดพลาดจากการทำงาน, ข้อผิดพลาดในการทำงาน, เผชิญกับปัญหา, เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)