หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)

รหัสหลักสูตร: 65954

จำนวนคนดู 5485 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
รอบที่

1

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

         การโลกความเป็นจริงของทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรองทั้งที่แบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว การต่อรองแบบมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากผู้เจรจาเข้าสู่กระบวนการต่องรองแต่ขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ องค์กรส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุน ทุกหน่วยงานต้องลดต้นทุน การลดต้นทุน จึงภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ เป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจึงมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องยังคงรักษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ขาย วิธีการอีกอย่างที่ทำก็คือการมุ่งเน้น ค้นหาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า รายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด

         เครื่องมือหรืออาวุฒิที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ พนักงานคนใด ที่สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ สู่ชัยชนะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

         ดังนั้นหลักสูตรการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Strategies for Success ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุค New normal เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสังคมการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้เทคนิคกับความสัมพันธ์ควบคู่กันไป ทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ และสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ในทุกกรณี สร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนให้ทีมงานจัดซื้อ


** ปัญหาที่พบบ่อยใน การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ คือ ** 

         •จัดซื้อมีความสับสนในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการเจรจาต่อรอง

         •หลีกเลี่ยงและหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการใช้อารมณ์ในการเจรจาต่อรอง คิดว่าการใช้อารมณ์จะทำให้ตนเองชนะในการเจรจาต่อรอง

         •พนักงานจัดซื้อ ไม่มีกระบวนการในการเจรจาต่อรอง ที่ดีพอ

         •ผู้เจรจาต่อรองหรือฝ่ายจัดซื้อ ยังขาดทิศทาง วิธีการที่เหมาะสมใน การเจรจาต่อรอง

         •แก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการสื่อสารด้วย เทคนิคการเจรจาต่อรอง

         •รูปแบบในการเจรจาต่อรองเป็นจัดซื้อเชิงรับ ทำให้ไม่ทันเกมส์การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย

         •ผู้เจรจาต่อรองขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ ในการเจรจาต่อรอง.

         •ในการเจรจาต่อรองเป็นทีม ยังสับสนถึงบทบาทแต่ลุคนในการเจรจาต่อรอง

         •ขาดแรงจูงใจที่จะทำให้ตนเองได้รับ ชัยชนะในการเจรจาต่อรอง

         •การสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองให้ตนเองก่อนการเจรจาต่อรอง

         •การประเมินผลการเจรจาเพื่อพัฒนาเทคนิคการต่อรองสำหรับการเจรจาครั้งต่อไปที่จะซื้อ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
 • หลักการคิดพิชิตความต้องการอย่างชาญฉลาด
 • เจรจาอย่างไรให้จบอย่าง win - win
 • การหลีกเลี่ยง Deadlock
 • ขั้นตอนและวิธีการแสวงหาสินค้าคุณภาพ
 • การต่อรองเพื่อหาความต้องการก่อนจัดซื้อบุคคลภายใน
 • Do and don’t สำหรับจัดซื้อมืออาชีพ
 • 6 เทคนิคการต่อรองอย่างมืออาชีพแบบWin win สำหรับจัดซื้อ
 • ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
 • การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
 • ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
 • เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ
 • การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
 • การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
 • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
 • การทำSWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการทุกคน ผู้บริหารทุกคน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผูู้จัดการฝ่ายขาย ทีมงานจัดซื้อ ที่จำเป็นต้องใช้การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ หรือ เรื่องงาน ผู้บริหาร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, วางแผนในการเจรจาต่อรอง, อบรม ยุทธศาสตร์การต่อรอง, อบรม กระบวนการเจรจาต่อรอง, อบรม การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking ...

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง