รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2020

จำนวนคนดู 1785 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พิกัดอัตราศุลกากรเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกของไทย ใช้เป็นตัวกำหนดการจัดเก็บภาษีอากร และใช้ในการควบคุมระบบตรวจสอบออกใบอนุญาตหรือการรับรองก่อนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าใจหลักการด้านพิกัดอัตราศุลกากร , สิทธิของผู้ประกอบการ ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงให้กับองค์กรที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร ในภายหลัง
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ระบบพิกัด Harmonized System ในไทย และระบบสากล 
 2. ระบบการควบคุมการนำเข้าและส่งออกของไทยด้วย HS.Code  
 3. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรล่าสุด 
 4. โครงสร้างพิกัด เทคนิคการทำความเข้าใจและการนำไปใช้ที่ถูกต้อง
 5. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร   
 6. Workshop ฝึกปฏิบัติการจัดกลุ่มพิกัดอัตราศุลกากร 
 7. การใช้เทคโนโลยีในการค้นหาพิกัดและแหล่งข้อมูลด้านพิกัดที่ผู้ประกอบการควรรู้ 
 8. สิทธิการลดหย่อนภาษีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (FTA) 
 9. สิทธิสอบถามพิกัดล่วงหน้าอย่างไรให้ถูกต้องและได้ประโยชน์
 10. ตัวอย่างคำวินิจฉัยและคำพิพากษา ด้านพิกัดอัตราศุลกากร บทเรียนราคาแพงของผู้ประกอบการ 
 11. กระบวนการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อมีปัญหาพิกัด และการอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ็HS.Code, พิกัดอัตราศุลกากร, ศุลกากร, Harmonized System, สอบถามพิกัดล่วงหน้า, กฏหมายศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด