การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)

รหัสหลักสูตร: 66581

จำนวนคนดู 1128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น และสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ก็ไม่ง่ายนักแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะพัฒนาทั้งความคิด การทำงานที่ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งสภาวะที่ท้าทาย เราในฐานะบุคลากรในองค์กร ยิ่งต้องฝ่าฟันบนเส้นทางของการทำงานให้ได้แต่ก่อนที่จะมุ่งมั่นให้การทำงานมีผลงานที่ดี แนวความคิดหรือทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจถือเป็นเรื่องสำคัญดังทฤษฎีของ Dr. Terry Warner “The Arbinger Mindset Model” การที่เราจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก Mindset ที่ดีก่อนจึงเกิดเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนในผลลัพธ์ที่ต้องการ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
     การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เป็นอีกด้านหนึ่งที่พนักงานเองต้องสร้างพลัง แรงจูงใจในการทำงาน การสร้างความสุข และบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับทีม เพื่อผลสำเร็จของงานโดยการมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวพนักงานเอง มองสิ่งที่จะพัฒนาตนเอง การแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานจะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น  มุ่งมั่นในเป้าหมายการทำงาน และส่งผลเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร และการสร้างแรงจูงใจของตนเอง และทีมเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
   3.  เพื่อสร้างความสำเร็จในหลักการทำงานเชิงรุก  การเป็นนักฟังที่ดี นักบริการที่เป็นมืออาชีพ
   4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสื่อสาร การตอบคำถาม การอธิบายในงานบริการอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   Module # 1 : Mindset กับการทำงาน
     1.  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)นำสู่ความสอดคล้องกับนโยบายองค์กร
     2.  Workshop : การสำรวจตัวเองและการวางเป้าหมายการพัฒนาตนเอง
     3.  ความสำคัญของ Mindset  ของดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
     4.  เข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
     5.  เข้าใจในความหมาย Fixed Mindset และ Growth Mindset นำสู่การปรับความคิดให้ประสบผลสำเร็จในงาน
     6.  เสริมแนวคิดของการทำงานโดยมีเป้าหมาย เข้าใจถึงความตระหนักในการทำงาน รักในองค์กร และการใช้ความช่วยเหลือในทีมและลูกค้า   การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะตัวแทนองค์กร
     7.  เข้าใจสมการความสุขและความสำเร็จด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และแนวทางความสุขด้วย 3G (Good for me , Good for other, Good for the greater goods)
     8.  หลุมพรางนิสัยที่ไม่ทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จในงาน
   Module 2 :  การสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จ
     1.  เทคนิคทำงานอย่างไรให้เรามีมูลค่าในการทำงาน และสร้างคุณค่าตัวเองในองค์กร
     2.  เทคนิคการสร้างความเชื่อในตัวเอง จะสร้างพลังกาย พลังใจ พลังความคิดให้กับชีวิตการทำงาน
     3.  ความเข้าใจความสำคัญของการบริการที่ดี การมีจิตบริการ (Service mind) และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
     4.  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) ให้กับตัวเองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
     5.  Workshop
     6.  วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า”
     7.  7 อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
     8.  เสริมทักษะการเป็นนักบริการในองค์กรอย่างมืออาชีพ
     9.  หลักการทำงานเชิงรุก  การเป็นนักฟังที่ดี

     10.  ทักษะในการสื่อสาร การตอบคำถาม การอธิบายงานอย่างมืออาชีพ
     11.  Workshop (จากการปฏิบัติงานจริง)
     12.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
รูปแบบการสัมมนา                                                             ONSITE     
     1.  การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                              40 %        
     2.  ฝึกปฏิบัติ Workshop                                                    60 %                


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  Call Center (Agent)
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, The Power of Motivation for Working

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด