อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม Prezi

จำนวนคนดู 366 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม  Prezi
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ในลักษณะ Multimedia Presentation สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้ชม และช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม PREZI เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างงานด้านการนำเสนอในรูปแบบทันสมัย และสามารถผสมผสานกับโปรแกรมทางด้านการจัดการภาพและเสียงได้หลายประเภทสร้างเป็นผลงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลหน่วยงาน ผลการดำเนินงานงาน และสื่อการเรียนการสอน 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI – ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีความรู้และทักษะการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

5.เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

oเรียนรู้การเขียน Story Board อย่างเป็นระบบ

oเรียนรู้การแทรกภาพนิ่ง เสียง และ Video

oการสร้างเส้นทาง (Path) การนำเสนอ

oการใช้โปรแกรมเสริมด้านการจัดการภาพและเสียง

oการนำเสนอในรูปแบบ Flash animation

oการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Video

Sponsored
การทำงานของระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz Visual SOP Management Platform

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง

รับสอน อบรม สัมมนา การตลาดออนไลน์ประสบการณ์กว่า 15 ปีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ- Mentor...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Prezi, Prezi ICT