สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม Prezi

จำนวนคนดู 162 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม  Prezi
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ในลักษณะ Multimedia Presentation สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้ชม และช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม PREZI เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างงานด้านการนำเสนอในรูปแบบทันสมัย และสามารถผสมผสานกับโปรแกรมทางด้านการจัดการภาพและเสียงได้หลายประเภทสร้างเป็นผลงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลหน่วยงาน ผลการดำเนินงานงาน และสื่อการเรียนการสอน 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI – ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีความรู้และทักษะการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

5.เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

oเรียนรู้การเขียน Story Board อย่างเป็นระบบ

oเรียนรู้การแทรกภาพนิ่ง เสียง และ Video

oการสร้างเส้นทาง (Path) การนำเสนอ

oการใช้โปรแกรมเสริมด้านการจัดการภาพและเสียง

oการนำเสนอในรูปแบบ Flash animation

oการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Video

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล

ไอที เทคโนโลยี (กราฟฟิก/ออกแบบ)

ผู้เชี่ยวชาญ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Prezi, Prezi ICT
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced
3800บาท
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอ
Netway Connect #15 (June'19)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณอาจจะไม่ปลอดภัยก็มา "สร้างความปลอดภัยให้เซิร์ฟเวอร์ง่าย ๆ By cPanel&WHM"
รุ่นที่ 10 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
คุณได้อะไรจากหลักสูตร เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้ง
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
2500บาท
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
หลักสูตร Advanced Excel for Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..