หลักสูตร การบริหารงานขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้บริหารทีมขาย

จำนวนคนดู 416 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้บริหารทีมขาย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 17 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล            

            ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
            ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป 


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายให้ได้ใจและได้งาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)

     •ต่อองค์กร

     •ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

     •ต่อเพื่อนร่วมงาน

2.ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

     •การบริหารงานขาย (Sales Management)

     •การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)

3.ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)

4.Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย

5.ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)

    •การวางแผนการขาย (Sales Planning)

    •การดำเนินงาน (Execution)

    •การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)

    •การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)

6.การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย

    •แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

    •การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis

    •การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย

    •กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย

    •แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

         1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

         2. ผลิตภัณฑ์ (Product)

         3. ราคา (Price)

         4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)

         5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

     •ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

         1. คู่แข่งขัน

         2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ

         3. พนักงานขาย

     •การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

     •กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย

     •การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

     •การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

     •ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

7.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

พิเศษ...สมัครอบรม 3 ท่าน รับฟรีบัตรสมาชิก HIPO 

ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันที

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงานขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้บริหารทีมขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, การขาย, ทีมขาย, ผู้บริหาร, สัมมนา, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด