หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

จำนวนคนดู 813 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
หลักการและเหคุผล

           ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ความคิดและความจำที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ทั้งด้านการพัฒนาการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหา และการบริหารงานขององค์กร
            หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและ

    ตัวท่านเอง


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: ความคิด

    1.ความสำคัญของความคิด

    2.ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในการทำงานยุคปัจจุบัน

    3.รูปแบบการพัฒนาทางความคิด

        •  คิดบวก / คิดลบ

        •  คิดเป็น / คิดไม่เป็น

        •  คิดกลยุทธ์ / คิดวางแผน / คิดปฏิบัติงาน

    4.ทักษะการปลดล็อกความคิดในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

    5.เทคนิควิธีการปลดล็อกความคิด เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

    6.ตัวอย่างการนำความคิดไปใช้

        •  การลดข้อผิดพลาด

        •  การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

    7.กิจกรรม การนำความคิดไปใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน

    8.กิจกรรม ปลดล็อกความคิด

Module 2 : ความจำ

    9.ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”

    10.กระบวนการเรียนรู้และจดจำ

    11.เทคนิคการพัฒนาและฝึกฝนความจำ

        •  สังเกต

        •  ถาม

        •  ทวน

    12. กิจกรรมทดสอบความจำ

    13. กิจกรรมฝึกความจำ

    14. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความคิด, พัฒนา, ความจำ, การทำงาน, หลักสูตร, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด