หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ Work Flow Management

รหัสหลักสูตร: 58246

จำนวนคนดู 2698 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

เน้นวิธีการฝึกอบรมงานสารบรรณยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และ การวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน

อบรมโดย วิทยากรดีเด่นปี2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ

ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา


09:00 – 10:30 น.    จุดประกายทัศนคติ “การบริหารงานสารบรรณ”

                                -ความสำคัญ และ เป้าหมาย

                                -องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง

                                -มาตรฐานบุคลากร

                                  …..วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม

10:30 – 10:45 น.    พักเบรกช่วงเช้า

10:45 – 12:00 น.    มาตรฐานการบริหาร

                                -ยึดระบบคุณภาพ 5 ส

                                -การวางแผนและการบริหารเวลางาน

12:00 – 13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.    การบริหารแบบครบวงจร

                                -โครงสร้างของรูปแบบอย่างครบวงจร

                                -การจัดทำ / การรับ / การส่ง / การเก็บ / การยืม และ การทำลาย

                                -วิธีการบริหาร

14:30 – 14:45 น.    พักเบรกช่วงบ่าย

14:45 – 15:30 น.    การวิเคราะห์และประเมินผล

15:30 – 16:00 น.    สรุปคำถามและคำตอบ

     

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรงานสารบรรณ,work flow management, อบรมสัมมนา,หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณ, อบรมสัมมนา,วิทยากรอาจารย์ประภาภรณ์, อบรมสัมมนา,การวางแผน,บริหารงานสารบรรณ, อบรมสัมมนา,การจัดทำสารบรรณ,การรับส่งสารบรรณ, อบรมสัมมนา,การเก็บการยืมสารบรรณ,การทำลายสารบรรณ