การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

จำนวนคนดู 639 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ

                   2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ

                   3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กรหัวข้ออบรมสัมมนา
   ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการ

   การนำค่านิยมไปใช้ในงานบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง

   การนำค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการไปปรับใช้กับงานทรัพยากรมนุษย์

   วิธีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเพื่องานบริการ

   ขั้นตอนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   การประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ

   ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการกับคนในองค์กรวิทยากร

ชญตว์ พรภัทรกานต์

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การใช้ภาษาต่างประเทศ)

ผู้เชียวชาญ และ มีประสบการณ์ด้านงานบริการมามากกว่า 20 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วัฒนธรรมการบริการ, องค์กรแห่งการบริการ, การบริการ, service