หลักสูตร : อบรม การบริหารโครงการ (Power of Project Management) ** สำหรับผู้เริ่มต้น - ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 67389

จำนวนคนดู 898 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร : อบรม การบริหารโครงการ (Power of Project Management) ** สำหรับผู้เริ่มต้น - ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           
           ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง, โครงการใดๆ ที่มีการริเริ่มและพัฒนาขึ้นมา ล้วนปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในชิ้นเชิงบนโลกธุรกิจ อีกทั้งต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงให้ได้อย่างชัดเจน. ศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์ มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี, มนุษย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการบริหารโครงการยุคดิจิตอล จึงมีการนำเรื่องของ Agile เข้ามาประยุกต์เพื่อจะช่วยได้ครอบคลุมทั้งตลาด, ธุรกิจ, การลงทุน, ทีมงาน เพื่อให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

           เพื่อเป็นการนำศาสตร์ทางด้าน Agile มาประยุกต์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพละทรงพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่า Power Of Project Management ซึ่งทีมงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง จะได้แสดงมุมมองและรับผิดชอบในเนื้องานเพื่อผนวกรวมให้เกิดความสำเร็จ ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30            

 • บรรยายเรื่อง บริบทของการบริหารและจัดการโครงการที่ดี
 • ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ
 • การบริหารโครงการ และกำหนดขอบเขตการทำโครงการ
 • ความแตกต่างระหว่าง Project Management และบริหารงานปกติ

เวลา 10.30 – 10.45พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00

 • บรรยายเรื่อง การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรม
 • การวางแผนบริหารโครงการ โดยเทคนิค PERT / CPM
 • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง

เวลา 12.00 – 13.00พักกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30

 • บรรยายเรื่อง การบริหารโครงการเชิงลึก
 • จัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control)
 • การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing)

เวลา 14.30 – 14.45พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00

 • บรรยายเรื่อง กระบวนการและเครื่องมือของ Project Management
 • เครื่องมือและเทคนิคกระบวนการการบริหารงาน
 • Project Integration Management
 • Project Cost Management
 • WORKSHOP : การบริหารโครงการ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน/ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : อบรม การบริหารโครงการ (Power of Project Management) ** สำหรับผู้เริ่มต้น - ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร บริหารโครงการ, อบรม หลักสูตร การบริหารและจัดการโครงการที่ดี, อบรม 2567, อบรม Project Management, อบรม การวางแผนโครงการ (Project Planning), หลักสูตรอบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด