สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

จำนวนคนดู 365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 95 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

 • ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า
 • ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
 • ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงาน ประจำรถให้กับพนักงานขับรถ
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ
 • ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
 • การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ
 • ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง
 • แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคัน
 • หัวข้ออบรมสัมมนา

  •  ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

  • การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้มอ วางบิล รับเช็ค เก็บเงินสด

  • แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

  • แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

  • การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

  • แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณีต่างๆ เพื่อลดต้นทุน รวมถึงการจัดทำรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        o รถขนส่งกรณีปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o รถขนส่งกรกรณีกระทันหัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o รถขนส่งกรณีพิเศษ                                                                                                                                                                                                            
  • แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

  • วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหารการจัดการ และการจำทำสัญญา รวมถึงการหารถขนส่งในราคาต่ำ

  • การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

  • แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทารายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

  • แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละอำเภอ/จังหวัด

  • หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  • มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

  • การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่่อเข้าระบบ ISO

  • ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

  Sponsored
  สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

  ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

  ดูรายละเอียด
  วิทยากร
  ดูประวัติ

  คุณนนทพัฒน์ โพธี

  สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

  ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ บริษัทคิวทูเอส จำกัด บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ บริษัทคิวทูเอส จำกัด บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด

  คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  พนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลขนส่ง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลขนส่งรวมถึงเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานที่ปฏิบัติงานขนส่ง ผู้ที่เตรียมพร้อมเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังจำสำเสร็จการศึกษา เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการทำงานและการลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการรวมถึงการจัดทำเอกสารรายงาน (พร้อมตัวอย่างข้อมูลที่สามารถนำไปประยุคใช้ได้จริง)


  สถานที่จัดงาน

  โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

  เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

  ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
  ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาหรือองค์กร


  สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800


   **ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
  ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
  เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

  หากท่านต้องการสมัคร แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
  กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


  คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
  การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต PPAP (Production Part Approval Process)
  3900บาท
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบขั้นตอนของการนำเสนอ PPAP การประยุกต์ใช้ควบคุมเอกสารและบันทึก PPAP
  ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
  3500บาท
  หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
  หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
  18,000บาท
  การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง
  Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
  3900บาท
  INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
  หลักสูตร “ การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม SI WARRIOR (SIW)”
  28900บาท
  หลักสูตร ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นเสือที่ติดปีกและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการบูรณาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับบริษัทออมรอนอีเลคทรอนิคส์ จำกัด
  หลักสูตร 1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ภายใน 7 นาที
  3900บาท
  ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
  วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
  3900บาท
  ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving
  หลักสูตร ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
  3900บาท
  ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..