ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการป้องกันตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

รหัสหลักสูตร: 66117

จำนวนคนดู 73 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,000฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการป้องกันตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

1,000฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


หากท่านต้องการเอกสารเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Download Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีสถานประกอบการก่อตั้งขึ้นมามากมายหลายแห่งมีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการผลิตสินค้า ส่วนใหญ่จะมีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งสิ่งนี้แหล่ะที่เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดอันตรายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือแม้กระทั่งในเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพของพนักงาน และเมื่อในครั้งอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมีขึ้นมากมายไม่ว่าในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยเองก็ตาม ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลดังเช่นนั้นแล้วในหลายๆประเทศจึงมีมาตรการในการควบคุมดูแลในการใช้งานสารเคมีให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเองก็ดี ก็มีการประกาศใช้กฎหมายหลายๆ ฉบับ ซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยเองก็มีการประกาศ กฎกระทรวง เรื่องการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ ในปี 2556 มาแล้ว ถ้าหากสถานประกอบการไหนมีการใช้สารเคมีอันตรายก็จะต้องมีการบริหารจัดการตามกฎหมาย ซึ่งในหลักสูตรนี้เน้นการป้องกันอันตรายและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินตามหลักการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและสุขภาพพลานมัยดี
 
วัตถุประสงค์  (Objective)
     1. อธิบายหลักการการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในการทำงานได้
     2. ประเมินการเกิดอันตรายและสามารถเลือกวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้

     3. เข้าใจหลักการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, ฝึกปฏิบัติและ ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. กฎหมาย คำจำกัดความ ความหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

     2. ผู้ปฏิบัติงานกับการสัมผัสสารเคมีอันตราย

     3. อันตรายจากการทำงานกับสารเคมีอันตราย

     4. การจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลความปลอดภัย SDS และวิธีการจัดเก็บ

     5. ป้าย สัญลักษณ์ ในการบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่งเกี่ยวกับสารเคมี

     6. การบริหารจัดการสารเคมีอันตราย 

            -  หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี

            -  การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

     7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมี

     8. การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหลของสารเคมี

     9. วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน
วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

   - ผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการป้องกันตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,000฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย, สารเคมีอันตรายและการป้องกันตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด