เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ ภาษาพูด ด้วยภาษาอังกฤษ

จำนวนคนดู 371 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ ภาษาพูด ด้วยภาษาอังกฤษ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษคือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย

ประหม่า หวาดกลัวว่าจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่าง ๆ  ดังนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่าง ๆ

ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคที่ง่าย ๆ ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว

 จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้พูดยังคงกังวลที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้

 สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  

จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา การอบรมครั้งนี้ จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่าย ๆ ที่ผู้เข้าอบรม

 คุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา 

ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

-  ฝึกการสนทนา ที่ 1 : การทักทายและการต้องรับด้วยความสุภาพ

 - ฝึกการสนทนา ที่ 2 : การสอบถามความต้อง ความเข้าใจและการสร้างความ มั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

 - ฝึกการสนทนา ที่ 3 : การอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนสุภาพ

 - ฝึกการสนทนา ที่ 4 : การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ  

 - ฝึกการสนทนา ที่ 5 : การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนา

 - ฝึกการสนทนา ที่ 6 : การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

•Workshop : การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

 (แบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน)


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสาร, อบรมสัมมนา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)