สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales Planning for Salesperson (การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร)

จำนวนคนดู 66 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales Planning for Salesperson (การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. เพื่อสร้างทักษะสู่การเป็นนักวางแผนการขาย

2. เพื่อให้กลยุทธ์การขายต่างๆ แก่นักขายมือโปรในการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้นักขายรู้จักการบริหารเวลาในงานการวางเป้าหมาย การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย

4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขาย และการวางแผนการขายแบบครบวงจร

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

          ท่านจะได้เข้าใจถึงวงจรการวางแผนการขาย วิเคราะห์สถานการณ์ วางกลยุทธ์ เป้าหมาย รวมถึงการประเมินและควบคุมได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

2. การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย

          ท่านสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในธุรกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เช่น ตัวสินค้า ทีมงานบริหาร ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม และการทำประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย

          ท่านจะสามารถกำหนดเป้าหมายการขายที่ตั้งให้พนักงานขายเพื่อให้บรรลุถึงยอดขายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยอดที่สูงกว่ายอดของ Sales Forecast (ยอดขายที่คาดว่าจะขายได้ในปีนี้)

4. การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย

          ท่านจะได้เข้าใจถึงการเป็นนักขายนั้นต้องเป็นนักวางแผนที่ดี สามารถปฏิบัติงานขายและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดได้ด้วย

5. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์

           ท่านจะได้เข้าใจในสูตรการวางแผนในการขายนักขายมืออาชีพต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติต่อลูกค้าตามสูตรของแมคคินเลย์ คือ "จงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเดียวกับที่คุณต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณ"

6. สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร

          ท่านจะได้เข้าใจถึงสูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 มีความแตกต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร

7. การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity

          ท่านจะสามารถวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและใช้คำถามในการสร้าง ช่วยเพิ่ม Sales Productivity ได้ เช่น ทำอย่างไรเราจึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการสินค้าของเรา, ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากขึ้น, ทำอย่างไรเราจึงปิดการขายได้ เป็นต้น

8. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย

          ท่านจะได้วิธีการสร้างกลยุทธ์ในการเป็นนักขายสไตล์ที่ปรึกษาในการเพิ่มการระบาย(ขายออก)ของลูกค้าที่เป็นร้านค้าหรือเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายได้

9. สูตรการสร้าง Sales Performance

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสูตรการสร้าง Sales Performance เพื่อนำไปใช้กับองค์กรได้ อาทิ C = Competency, P = Performance, Rc = Role Clarity, E = Environment เป็นต้น

10. การทำ Sales Report & Sales Evaluation

          ท่านจะการทราบถึงวิธีการทำ Sales Report และ Sales Evaluation ได้อย่างถูกต้อง

11. การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ รวมถึงข้อคิดการบริหารเครดิตลูกค้ารายใหญ่

12. การวางแผนในขั้นตอนกระบวนการขายต่างๆ

          ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการในการขาย (Selling Process) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ Prospecting, Pre-Approach, Approach, Sales Presentation, Objection, Close Sales ตลอดจน Follow-up

13. การวางแผนเก็บเงินจากการขายในสภาพเศรษฐกิจขาลง

          ท่านจะได้กลยุทธ์ในการเก็บเงินการขายจากลูกค้าในสภาพเศรษฐกิจขาลงได้อย่างง่ายดาย

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) :: Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.   ประวัติการทำงาน- ในอดีต รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี) ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ท...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กาขาย, การวางแผนการขาย, เพิ่มยอดขาย, Sales Performance, Sales Productivity
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4,900บาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ
การสื่อสาร การประสานงาน  การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งภายในองค์กร
หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล (Analytical & Logical Thinking)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2900บาท
เขียนตามนี้ ชนะคดีล้านเปอร์เซ็นต์ กับหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ฯ ถ่ายทอดกลั่นกรองจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ว่าความคดีในศาลแรงงานมากกว่า 10 ปี
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
หลักสูตร  Purchasing Flow
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้ออย่างถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจระดับการจัดการในการวางแผนบริหารการจัดซื้อให้เหมาะสมกับองค์กร