อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

รหัสหลักสูตร: 65553

จำนวนคนดู 2813 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ  (Supplier Selection as Professional)
รอบที่

1

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


รอบที่

2

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


รอบที่

3

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 79 วัน


รอบที่

4

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 96 วัน


รอบที่

5

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 107 วัน


รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 124 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)


การคัดเลือกผู้ขายนั้น เป็นงานหินสำหรับนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นงานสำคัญ ที่จะวัดความสามารถของนักจัดซื้อคนนั้น ถ้ารับผิดชอบจุดนี้ได้ เขาก็สามารถจะรับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบได้


ถ้าองค์กรของท่าน ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกผู้ขายแล้ว ก็เท่ากับการขาดประสิทธิภาพในการแข่งขัน (มีต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่งในตลาด) และอาจเกิดปัญหาในการทำงานได้ (ปัญหาในด้านคุณภาพ)

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ของท่าน ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมา สำหรับงานจัดหา โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า


หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / QMR ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว ซึ่งจะต้องดูแล Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา


การอบรมนี้ จะมีเนื้อหาที่คลอบคลุม 4 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้


1.Supplier Selection Committee :

•การแต่งตั้งทีมในการทำ Supplier Selection

•ทำไมต้องมีทีม (Why)

•ใครต้องเข้าร่วมบ้าง (Who)


2.Supplier Specification :

•การกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย : หลักการและเหตุผล

•การจัดกลุ่ม Supplier : หลักการและเหตุผล


3.Supplier Assessment :

•การออกแบบ วิธีการประเมิน (Audit Form & Audit Score)

•เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Audit Technique)


4.Supplier Record :

•การบันทึกข้อมูล Supplier

•การจัดทำ AVL (Approve Vendor List)


หมายเหตุ : หัวข้อทั้ง 4 นี้จะคลอบคลุม การตรวจประเมินผู้ขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

•จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิธีการในการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย (Supplier Assessment)

•การทำ Supplier Selection จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น / ช่วยสร้างความสัมพัทธ์ที่ดีระหว่างทีมของบริษัทฯกับทีมของผู้ขาย


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา

•หัวหน้าแผนก ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

•เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,600฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม จัดซื้อ, อบรม จัดหาผู้ขาย, online training, อบรมออนไลน์, อบรม คัดเลือก Supplier, อบรมการคัดเลือกผู้ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด