อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

รหัสหลักสูตร: 65553

จำนวนคนดู 7664 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ  (Supplier Selection as Professional)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

คุณไม่ต้องลงทุนไปเรียนเป็นวิศวกร เพื่อจะมาทำการคัดเลือกผู้ขายก็ได้ เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น !

หลักการและเหตุผล

           การคัดเลือกผู้ขายนั้น เป็นงานในส่วนของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ

           หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา จะต้องเป็นแนวหน้าที่จะต้องออกไปทำการ แสวงหา คัดเลือก และทำข้อตกลงทางการค้าทั้งหมด (นั้นคือการเป็นตัวแทนของบริษัทฯออกไปทำงานด้วย)

           ดังนั้นการคัดเลือกผู้ขาย จึงเป็นงานหินที่นักจัดซื้อทุกคนจะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นงานที่จะวัดความสามารถของนักจัดซื้อคนนั้น ถ้ารับผิดชอบจุดนี้ได้ เขาก็สามารถจะรับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบได้

           ถ้าหน่วยงานจัดซื้อในองค์กรของท่าน ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกผู้ขายแล้ว ก็เท่ากับการขาดประสิทธิภาพในการแข่งขัน (มีต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่งในตลาด) และอาจเกิดปัญหาในการทำงานได้ (ปัญหาในด้านคุณภาพและบริการ) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายจัดซื้อ ของท่านให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมา สำหรับงานจัดหาโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า การคัดเลือกผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

           หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / QMR ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่พนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว ซึ่งจะต้องดูแล Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

           -เราจัดการสอนแบบ Online live on Zoom Meeting ทำให้ปลอดภัยจากโควิท 19, สะดวกไม่ต้องเดินทาง, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

           -เรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่ทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

           -เราใช้หลักการ Small Class Room 15 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

           -เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดหา / ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America และยังเป็น Lead auditor มามากกว่า 20 ปี

           -ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR, QS, ISO) / Tax (BOI,19 bis) / Import & Export / Logistic (ERP, MRP)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา


การอบรมนี้ จะมีเนื้อหาที่คลอบคลุม 4 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้


           1. Supplier Selection Committee :

               - การแต่งตั้งทีมในการทำ Supplier Selection

               - ทำไมต้องมีทีม (Why)

               - ใครต้องเข้าร่วมบ้าง (Who)


           2.Supplier Specification

               -การกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย (Supplier Specification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ

               -การจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย (Group & Classification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ


           3.Supplier Assessment

               -การสำรวจข้อมูลผู้ขาย (Supplier Survey Data)

               -กระบวนการประเมินผู้ขาย (Supplier Assessment)

               -การออกแบบ วิธีการประเมิน (Audit Form & Audit Score)

               -เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (On-site Audit Technique)


           4.Supplier Record

               -การบันทึกข้อมูลผู้ขาย (Supplier Data)

               -การจัดทำ AVL / AML (Approve Vendor List / Approve Material List)

                      

                หมายเหตุ : หัวข้อทั้ง 4 นี้จะคลอบคลุม การตรวจประเมินผู้ขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

               •จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิธีการในการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย (Supplier Assessment)

               •การทำ Supplier Selection จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น / ช่วยสร้างความสัมพัทธ์ที่ดีระหว่างทีมของบริษัทฯกับทีมของผู้ขาย


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
               •ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา

               •หัวหน้าแผนก ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

               •เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม จัดซื้อ, อบรม จัดหาผู้ขาย, online training, อบรมออนไลน์, อบรม คัดเลือก Supplier, อบรมการคัดเลือกผู้ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ