หลักสูตรอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม)

รหัสหลักสูตร: 58497

จำนวนคนดู 960 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

        ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือจะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการชั้นเยี่ยม” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

         หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการที่เรียกว่า..บริการชั้นเยี่ยม...ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั้นเยี่ยม

     2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module 1: กุญแจสำคัญของ....การบริการชั้นเยี่ยม

1.คำว่า....Super Service Excellence

2.บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริการ

3.เรียนรู้และเข้าใจ...พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท

4.เทคนิคการรับมือลูกค้าในแต่ละประเภท

5. ขั้นตอนการให้บริการ...สู่การเป็นนักบริการชั้นเยี่ยมด้วยการบริการแบบ GIDC

6.เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยม

    •การสังเกตลูกค้า

    •รู้ความต้องการของลูกค้า

    •วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

    •เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า

7. กิจกรรม...บริการอย่างไรถึงเรียกว่า...การบริการชั้นเยี่ยม”

Module 2: บริการที่ใช่....ครองใจลูกค้า

8.เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ...เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม

    •การพูด

    •ภาษา

    •น้ำเสียง

    •การฟัง

9.สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ...

10.เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง

11.การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

    •ตั้งแต่แรกพบจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

12.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน

13.กิจกรรม...บริการที่ใช่...ครองใจลูกค้า

14.Role play...การแก้ไขปัญหา...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

(สร้างบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ)

15.กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง”

16.สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อบรม 1 วัน ราคา 2,500.-บาท/ท่าน พิเศษ...!!! มา 3 จ่าย 2

อบรม 3 ชั่วโมง ราคา 900.-บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ...!!!

อบรม 5 ท่าน ราคา 6,000.-บาท

อบรม 10 ท่าน ราคา 8,000.-บาท

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :02-615-4499
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Servicer, การบริการชั้มเยี่ยม, บริการ, หลักสูตรบริการ, บริการลูกค้า, Service Excellence

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด