สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการตามกฏหมาย

จำนวนคนดู 16 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการตามกฏหมาย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 60 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆด้วย หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการดำเนินการอย่างไร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

3. บทบาทสำคัญของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

4. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

5. ข้อพึงปฏิบัติ : สิ่งที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

6. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง

7. การบริหารคณะสวัสดิการแบบ WIN-WIN

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ

9. บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

10. กฎหมายสวัสดิการแรงงาน

11. หลักการกำหนดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

12. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ

วิทยากร : อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร


Sponsored
เทคนิคการเทรดทำกำไรจาก Forex ขั้นเทพ

เรารวบรวมหลักสูตรที่ดีและง่ายสำหรับมือใหม่สามารถทำกำไรได้ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพด้า...

ดูรายละเอียด
คอร์ส ติดสปีดให้ธุรกิจด้วยโฆษณาออนไลน์

รับสอน อบรม สัมมนา การตลาดออนไลน์ประสบการณ์ 15 ปีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ- Mentor Bus...

ดูรายละเอียด
สถานที่จัดงาน

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (Boulevard Hotel Bangkok)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท อัตราค่าบริการ : บุคคทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%) 

Early Bird สำรองที่นั่งและชำระล่วงหน้า ลดเหลือ ท่านละ 3,500 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution (PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการตามกฏหมาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ
การปรับระบบ HR  ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO -รุ่น 3/2562  (Adjusting HR System align to ISO)
3600บาท
เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล
หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ Work Flow Management
3900บาท
เน้นวิธีการอบรมด้านงานสารบรรณยุคใหม่ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และ การวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน
กลยุทธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นของการขายที่ประสบผลสำเร็จ เพิ่มความมั่นใจในการขายได้
Social media for PR & Corp. Comm. เทคนิคการใช้โซเซียลมีเดียในงานพีอาร์และสื่อสารองค์กร
5,000บาท
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และคนภายในองค์เอง พีอาร์องค์กรหรือแม้แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องมีพื้นฐานการสื่อสารทั้งการเขียนข้อความ รูปแบบการนำเสนอ อย่างถูกต้องตามหลักการประชาส
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
หลักสูตร ลดปัญหาการข่มเหงในที่ทำงานและการจัดการคนสำหรับหัวหน้างาน
3600บาท
ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ จะมีการพัฒนาในเรื่องสิ่งที่เป็นผลกระทบจากปัญหาการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ