หลักสูตร เข็มทิศชีวิตสู่ ความสุข สนุก สำเร็จ แบบยั่งยืน (3G smart life reach to success)

รหัสหลักสูตร: 67433

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เข็มทิศชีวิตสู่ ความสุข สนุก สำเร็จ แบบยั่งยืน (3G smart life reach to success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของบุคคลแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข ความสมหวังและความสำเร็จในชีวิตส่วนตนและการงานที่แตกต่างกัน ซึ่งความต้องการดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานและเป้าหมายหลักคนทุกคน

            ในแต่ละวันของแต่ละชีวิต หลายต่อหลายคนไม่เข้าใจเป้าหมายและคุณค่าการใช้ชีวิตที่แท้จริง มีมุมมองทัศนคติหลายคนที่เป็นลบ ทำงานไปวัน ๆ อย่างไร้จุดหมาย ขาดความสุข ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

             ดังนั้นหากองค์กรใดมีพนักงานที่มีความสุข มีสภาพจิตที่น้อมรับและสู้งานไม่ว่างานนั้นจะหนัก จะเหนื่อย ด้วยทัศนคติเชิงบวก มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่น เป็นไปด้วยดี แน่นอนว่าองค์กรที่มีพนักงานมีความสุข ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานสมความมุ่งหมายขององค์กรได้อย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างทัศนคติทีดีแห่งความสำเร็จ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ

3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการทำงานและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกขณะของชีวิต

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

5. เพื่อให้ผู้เข้าใจหลักการใช้ชีวิตแบบ 3G with 3 Smart lice

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • เรียนรู้มุมมอง แนวคิดการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม กับยุคสมัยที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อมุมมองชีวิตที่ดีขึ้น และการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตนเองแบบมั่นคง ส่งผลต่อทุกการใช้ชีวิตเปี่ยมสุขไร้ความกดดันในทุกการตัดสินใจ
 • กิจกรรมที่:1 เรียนรู้ทัศนคติตนเอง
 • โดยวิทยากรจะมีโจทย์ให้ทำ เกี่ยวกับMindset และการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยเทคนิค SMART GOAL
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ 3 ระดับ เป็นเทคนิคพิเศษที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกบุคคล ทุกสถานการณ์ เพื่อการสร้างตัวมตนให้อีกคนรับรู้และเปิดใจ เข้าใจ แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น
 • กิจกรรมที่:2 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของจำนวน โดยวิทยากรจะแจกโจทย์ให้แต่ระกลุ่มระดมสมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 • การสร้างบุคลิภาพที่ดีเพื่อการเข้าสังคม สามารถพัฒนาเป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติได้ง่าย จาก 3 ข้อดังต่อไปนี้

                1. Frist impression in 7 sec

                2. บุคลิกกายสู่การเปิดรับใจ

                3. สร้างมาตรฐานการจดจำอย่างประทับใจ

 • กิจกรรมที่: 3 ฝึกสร้างการจำจำ และน่าประทับใจใน 7 วินาที ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล
 • ทำกิจกรรม “ปรับจิต ชีวิตเปี่ยมสุข”
 • โดยหลังจากทำกิจกรรม วิทยากรจะได้นำแนวทางการปรับจิตสู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า
 • จากแนวคิดของ
 • Greenberg & Gold (1994)
 • สรุปเนื้อหาแบบเข้าใจง่ายสนุก ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling และการให้คำปรึกษาถามตอบรูปแบบ Mentoring Style

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เข็มทิศชีวิตสู่ ความสุข สนุก สำเร็จ แบบยั่งยืน (3G smart life reach to success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดการใช้ชีวิต, มุมมองชีวิต, ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต, Mindset, 3G with 3 Smart lice, ปรับจิต ชีวิตเปี่ยมสุข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด