Up to date กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่นายจ้าง…ฝ่ายบุคคลต้องทราบ

จำนวนคนดู 819 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Up to date กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  ที่นายจ้าง…ฝ่ายบุคคลต้องทราบ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กฎหมายแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ววันนี้

คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ?

1.ค่าตอบแทนคืออะไร ? ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม

2.การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือ ?

3.พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ?

4.การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ?

5.การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ?

6.นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด ?

7.การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ?

•ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร ?

•เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก

•จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร ?

ทุกคำถาม มีคำตอบ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว

ในการสัมมนาหลักสูตรนี้


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักการสัมมนา

1.การเกษียณกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ไม่กำหนดได้ไหม ? 

2.การเกษียณต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?

3.การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทำอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?

4.ทำงานไม่ดี ไม่อยากรอเกษียณ จะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?

5.การเตรียมรับมือก่อนวันเกษียณที่ดีต้องจัดการอย่างไร ?

6.ไม่ต้องส่งข้อบังคับการทำงานให้แรงงานแล้ว จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหาย ?

7.นักศึกษามาหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน จะจ่ายค่าจ้างเป็นชั่วโมงได้หรือไม่ ?

8.ลากิจที่ควรได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?

9.ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอด ที่ดีควรจะจัดการอย่างไร ?

10.การย้ายสาขา ลูกจ้างไม่ไป นายจ้างจะทำอย่างไร ?

11.พ่อตา ยกบริษัทให้ลูกเขยบริหารต่อ ลูกจ้างไม่ยอมอยู่กับลูกเขยได้ไหม ?

12.ค่าตอบแทน คืออะไร นายจ้างต้องทำอะไรบ้าง ?

13.ค่าชดเชย นายจ้างต้องนำเงินมารวมคำนวณด้วย จ่ายเพิ่มเป็นล้าน ดูตรงไหน ?

14.ตัวอย่างการจ่ายสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำอย่างไร ?

15.ตัวอย่างนายจ้างทำผิดกฎหมาย ผลเสียหายตามเป็นล้านเพราะอะไร ?

สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง


Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฏหมายแรงงานใหม่, อบรมกฎหมายแรงงานใหม่, หลักสูตรกฎหมายแรงงานใหม่, สัมมนากฎหมายแรงงานใหม่, อบรมหลักสูตรด้าน HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)