registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริง 14 สัปดาห์

จำนวนคนดู 143 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริง 14 สัปดาห์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดูงาน ลงสนามจริง กับนักประเมินระดับมืออาชีพ

โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองเป็น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการลงทุนและบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการ

อำนวยการสอนโดย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินระดับชั้นวุฒิ ประสบการณ์กว่า 20 ปี 

-เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และสามารถประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคาเพื่อ

-ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับความรู้เพียงพอในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

-สามารถวิเคราะห์ทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อการซื้อ ขาย เช่า สินเชื่อ กำกับ-ตรวจสอบและทบทวนรายงานประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นใจ

-ผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
สัปดาห์กำหนดการอบรม

1อบรมเข้ม 4 วัน ประเมินค่าอสังหาฯ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน AP100

2ลงภาคสนามประเมิน อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์

3ดูงานพัทยา-ศรีราชา : Eastern Seaboard (ค้างคืน)

4ดูงาน:

สำนักผังเมือง กทม./ สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานคร

/ การประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี

5อบรมเข้ม การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ AP130

6ลงภาคสนามประเมิน ที่ดินเปล่า / โครงการจัดสรร

7ลงภาคสนามประเมิน อะพาร์ตเมนท์ / โรงแรม

8ลงภาคสนามประเมิน สำนักงาน

9ลงภาคสนามประเมิน พลาซ่า

10

ทำรายงานประเมินกลุ่ม:

นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ

ตรวจสอบสีผังเมือง กฎการใช้ที่ดิน

ข้อกำหนดก่อสร้างของแปลงที่ดิน แบ่งจัดสรรการใช้ที่ดิน

11ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร สรุปการแก้ไขปรับปรุงรายงาน

12ทำรายงานประเมินกลุ่ม:

นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ

13ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร Final

14สัมมนาทบทวน และพบปะผู้นำวงการ:

สมาคมอสังหาฯ นายหน้า สินเชื่อ ประเมินฯ บริหารทรัพย์สิน

ประโยชน์ของงานประเมินต่อวงการอสังหาฯ

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเมินค่าทรัพย์สิน, นักประเมินระดับมืออาชีพ, หลักสูตรประเมิน
การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
2140บาท
ทำไมธุรกิจขาดทุนถึงยังต้องเสียภาษี นี่คือเหตุผลที่คุณต้องอึ้ง!! “ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายของเราเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้”
การบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ # 7 “Transport Management for SMEs”
3900บาท
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
3800บาท
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่
3900บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการที่แตกต่างกัน หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย ดังนั้นทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวและคว
4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
4815บาท
เพราะภาวะของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน ต้องการบุคลากรระดับบริหารที่มีศักยภาพสูงสุด ในการต่อสู้และนำพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งทางธุรกิจ