registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าบนเว็บไซต์ (เชียงใหม่)

จำนวนคนดู 91 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าบนเว็บไซต์ (เชียงใหม่)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 30 ล้านคน และทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่าสองพันล้านคน เมื่อช่องทางการตลาดใหม่ดังกล่าวเปิดกว้างขึ้นมีผู้ใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกนาที การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยงานเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในด้านการทำธุรกิจ หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce) เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการยังมีความรู้และสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการขายยังมีอยู่อย่างจำกัด

 หลักสูตรดังกล่าวจึงถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสอนให้สามารถเปิดเว็บไซต์ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งสินค้า เพื่อนำสินค้าของตนจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ได้ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ถึงการใช้ อินเตอร์เน็ต ในการประกอบธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ อินเตอร์เน็ต และ เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการได้

3.ผู้เข้าอบรม ควรนำ Notebook Computer หรือ iPad ที่รับสัญญาณ WiFi ได้ มาในการฝึกอบรมด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม


1.รู้จัก อินเตอร์เน็ต และ ประวัติของอินเตอร์เน็ต

2.ความหมายต่างๆของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Web Browser, Domain Name, IP Address, Web Hosting, URL, HTTP, HTML ฯลฯ

3.ความหมายและแตกต่างของ e-Business, e-Commerce และ e-Marketing

4.การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องทำอะไรบ้าง และ ทำอย่างไร

5.การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมนเนม และ เว็บไซต์

6.การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์

7.เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพสินค้าที่จะลงเว็บไซต์ การปรับแต่งภาพ การใส่ลายน้ำ การใส่คำบรรยายสินค้า

8.การนำภาพขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์

9.การส่งสินค้า และ การชำระเงิน ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10.สิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากเปิดเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจออนไลน์แล้ว


Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

มงคล ตันติสุขุมาล (เม้ง)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การพัฒนาตนเอง, การตลาด / การตลาดออนไลน์, กฎหมายธุรกิจ, การพัฒนาเวปไซต์, วิทยากร)

วิศวกรไฟฟ้า ทนายความ นักการตลาดดิจิทัล และ วิทยากร ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการตลาดออนไลน์, การตลาดดิจิทัล, การขายของบนเว็บไซต์, การทำเว็บไซต์ขายของ, การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, อีคอมเมอร์ซ
สุดยอดนักขาย 4.0
3800บาท
แบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน
หลักสูตร วางแผนการตลาดและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ. แต่มีเพียงผู้ประกอบการที่พร้อมก้าวข้ามสู่บทบาทของการเป็นนักธุรกิจเพียงจำนวนไม่มาก ที่ประสบความสำเร็จยกระดับสู่การค้าระหว่างประเทศ (ส่งออก) ได้อย่างสมบูรณ์
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
3800บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร  พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?  พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?  พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษ
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target
3900บาท
การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป
เน้นลงมือทำ : เปิดร้านค้าออนไลน์ใน 30 นาที พร้อมเทคนิคมัดใจลูกค้า ใครๆ ก็ทำได้ โดยไม่ต้องเสียเงินจ้าง
3000บาท
หากมีคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยจะยิ่งเห็นภาพ เพราะเป็นการอบรมพร้อมปฏิบัติที่เข้มข้น การันตีว่าหลังอบรมต้องมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง พร้อมเทคนิคการนำเสนอเพื่อดึงดูดและมัดใจลูกค้า...จบหลักสูตรใช้ได้ทันที
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
3900บาท
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม