registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าบนเว็บไซต์ (เชียงใหม่)

จำนวนคนดู 198 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าบนเว็บไซต์ (เชียงใหม่)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 30 ล้านคน และทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่าสองพันล้านคน เมื่อช่องทางการตลาดใหม่ดังกล่าวเปิดกว้างขึ้นมีผู้ใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกนาที การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยงานเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในด้านการทำธุรกิจ หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce) เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการยังมีความรู้และสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการขายยังมีอยู่อย่างจำกัด

 หลักสูตรดังกล่าวจึงถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสอนให้สามารถเปิดเว็บไซต์ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งสินค้า เพื่อนำสินค้าของตนจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ได้ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ถึงการใช้ อินเตอร์เน็ต ในการประกอบธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ อินเตอร์เน็ต และ เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการได้

3.ผู้เข้าอบรม ควรนำ Notebook Computer หรือ iPad ที่รับสัญญาณ WiFi ได้ มาในการฝึกอบรมด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม


1.รู้จัก อินเตอร์เน็ต และ ประวัติของอินเตอร์เน็ต

2.ความหมายต่างๆของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Web Browser, Domain Name, IP Address, Web Hosting, URL, HTTP, HTML ฯลฯ

3.ความหมายและแตกต่างของ e-Business, e-Commerce และ e-Marketing

4.การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องทำอะไรบ้าง และ ทำอย่างไร

5.การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมนเนม และ เว็บไซต์

6.การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์

7.เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพสินค้าที่จะลงเว็บไซต์ การปรับแต่งภาพ การใส่ลายน้ำ การใส่คำบรรยายสินค้า

8.การนำภาพขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์

9.การส่งสินค้า และ การชำระเงิน ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10.สิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากเปิดเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจออนไลน์แล้ว


Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

มงคล ตันติสุขุมาล (เม้ง)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การพัฒนาตนเอง, การตลาด / การตลาดออนไลน์, กฎหมายธุรกิจ, การพัฒนาเวปไซต์, วิทยากร)

วิศวกรไฟฟ้า ทนายความ นักการตลาดดิจิทัล และ วิทยากร ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการตลาดออนไลน์, การตลาดดิจิทัล, การขายของบนเว็บไซต์, การทำเว็บไซต์ขายของ, การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, อีคอมเมอร์ซ
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
สัมมนาหลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรื
สัมมนา Marketing Concept การตลาดเพื่อรากฐานที่ยั่งยืน
1500บาท
การตลาดคืออะไร ? และทำไมต้องวางแผนการตลาด ? ว่าที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงผู้ที่อยากเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการตลาด ต้องไม่พลาดคอร์สนี้ " Marketing Concept : การตลาดเพื่อรากฐานที่ยั่งยืน" เราจะมาคุยกันว่า การตลาดในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่
สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
3800บาท
พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้