สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 08:30 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 32 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

        ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานนั้นถือเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานโดยตรง คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 


        ดังนั้นนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้วนั้น ทัศนคติที่มีต่อบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำ วิธีการบริหารงาน การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ได้พัฒนาศักยภาพให้ครบทุกด้านทั้งเรื่องการบริหารงาน และเรื่องการบริหารจัดการคน เพื่อการก้าวสู่บทบาทผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีความเป็นมืออาชีพ และการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อร่วมนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
•พื้นฐานแนวคิดและทักษะนักบริหารยุคใหม่ ( 4 Managerial Base Line Concept )

•หลักการ 3A เพื่อการแก้ปัญหาของนักบริหารชั้นสูง

     - Ability

     - Authority

     - Available Time

•ความแตกต่างของ Responsibility กับ Accountability ของนักบริหารมืออาชีพ

•แนวคิดและหลักการของการสร้างระบบ ( System ) กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

     - ความหมายและเป้าประสงค์ของระบบ

     - หลักการวางระบบการบริหารที่ดี/ไม่ดี

     - การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ ( System Analysis & System Improvement )

•กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Eisenhower กับการวิเคราะห์งานด้วย Task Dynamic

     - หลักการของ Eisenhower Matrix กับการจำแนกงานของนักบริหาร

     - เทคนิคการจำแนกงานสำคัญออกจากงานทั่วไป

     - ความหมายของ งานด่วน กับแนวคิดของ Sense of Urgency ที่นักบริหารควรรู้

     - แนวทางการบริหารจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง ตามแนวทางของ Eisenhower

•จิตวิทยาการบริหารคนและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ

     - เทคนิคการจำแนกผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทาง Task-Attitude Matrix

     - แนวทางการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท ( การมอบหมายงาน-ติดตามงาน-การสื่อสาร )

•แนวคิดการพัฒนาทีมงาน 4 ระดับการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อการสร้างทีมงานชั้นเลิศ

     - Teaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Coaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Counseling แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Mentoring แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

•สรุปจบ ถาม-ตอบ


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

วิทยากรอิสระด้านการบริหาร การผลิต และพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน และผู้บริหารทุกระดับ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท

*** โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าอบรมก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ***

(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ :0636959655

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะผู้บริหาร, นักบริหารมืออาชีพ, Professional Manager, Essential Skills, พัฒนาศักยภาพ, Leadership
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
Hiหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 MI?
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing รุ่น 2
5500บาท
ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น
Key Account Management
4500บาท
เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้าง รายได้ให้เรามาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ ให้บริการ
Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของ Brand Inside ในหัวข้อ New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย ร่วมกันค้นหาคำตอบว่าค้าปลีกไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่อีคอมเมิร์ซกำลังมาแรง