registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)

จำนวนคนดู 164 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
     เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน และยังเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กรและบุคลากร เพราะผู้ที่สามารถนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้การนำเสนอที่ดีของบุคลากรยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย


     หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน

•สืบค้นศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของผู้นำเสนองาน

•การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมองที่ช่วยสร้างการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

•การเตรียมการนำเสนอ

     -การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป)

     -การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart ฯลฯ)

     -เอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนองาน

•เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

     -การเปิดการนำเสนองานอย่างไรให้จูงใจผู้ฟัง (Powerful Opening)

     -การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน

     -การใช้น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ

     -คำพูดที่สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน

     -บุคลิกภาพและภาษากายของผู้นำเสนองานมืออาชีพ

     -เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ดูมือโปร ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า

     -เทคนิคการสรุปจบอย่างมืออาชีพ

•การจัดการความกังวล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน

•ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายบุคคล


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation, การนำเสนอ, เทคนิคการนำเสนอ, High impact presentation, การพูด, presentation skill
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
เจาะลึก  MOU
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันทีนะคะ
Digital Transformation: Change for Success หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อความสำเร็จยุคดิจิทัล
5900บาท
หลักสูตรที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนงานที่ดีรวมถึงการปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทุกองค์กรต้องมีการวางการทำงานในแต่ละวันเพื่อปรับปรุงทำงาน และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
3900บาท
หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
3,900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน
อบรมหลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
24000บาท
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์