การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)

จำนวนคนดู 406 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
     เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน และยังเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กรและบุคลากร เพราะผู้ที่สามารถนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้การนำเสนอที่ดีของบุคลากรยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย


     หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน

•สืบค้นศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของผู้นำเสนองาน

•การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมองที่ช่วยสร้างการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

•การเตรียมการนำเสนอ

     -การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป)

     -การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart ฯลฯ)

     -เอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนองาน

•เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

     -การเปิดการนำเสนองานอย่างไรให้จูงใจผู้ฟัง (Powerful Opening)

     -การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน

     -การใช้น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ

     -คำพูดที่สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน

     -บุคลิกภาพและภาษากายของผู้นำเสนองานมืออาชีพ

     -เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ดูมือโปร ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า

     -เทคนิคการสรุปจบอย่างมืออาชีพ

•การจัดการความกังวล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน

•ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายบุคคล


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation, การนำเสนอ, เทคนิคการนำเสนอ, High impact presentation, การพูด, presentation skill