registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น

จำนวนคนดู 234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบ/มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprises) และขนาดเล็กมาก (VSE: Very Small Enterprise) รวมทั้ง Start Up เพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินการระบบ/การบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up มีความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันในเวทีโลกและภูมิภาคได้ คือ คุณภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการสากลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ/การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างนักปฏิบัติ (Practitioner) ในการนำมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถวางแผนและถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการสากล สู่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมได้  
หัวข้ออบรมสัมมนา
การจัดการคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก
Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคุณภาพ, อบรมขอนแก่น, sme, ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม, ISO
Food Truck โอกาสทำเงินยุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาสพิเศษ สำหรับผู้สนใจในธุรกิจฟู้ดทรัค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับฟู้ดทรัคในจังหวัดพิษณุโลกพบกับงานสัมมนาดีๆ ฟรี‼️ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
THAILAND-KOREA BUSINESS FORUM
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ KOREA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (KCCI) สำหรับหาคอนเนคขั่นและจับคู่ธุรกิจ
โครงการสัมมนา วิธีจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพบกับการคืนภาษีรูปแบบใหม่ ในระบบ Digital VRT
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว การจัดทำแบบ ภ.พ. 10 วิธีการจัดทำรายงานการจัดคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย SMEs
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มยอดขาย โดยสร้างเครือข่ายร่วมกัน
สัมมนา รวยด้วยการนำเข้าสินค้าจากจีน
6890บาท
สัมมนา รวยด้วยการนำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าจีนต้นทุนต่ำ..กำไรดี..นำเข้าง่าย..จึงเป็นโอกาสสำหรับคนที่มองหาธุรกิจที่สามารถ ทำกำไรได้ 200 - 500 เปอร์เซ็นต์
เปิดโลกธุรกิจ...ด้วยการส่งออก (Knowledge for Import & Export)
3,400บาท
"เปิดโลกธุรกิจ.....ด้วยการส่งออก เป็นการเตรียมตัวคุณสู่ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร รวยด้วยการนำเข้า
9900บาท
สัมมนาหลักสูตร "การนำเข้าสินค้าจากจีน" เป็นหลักสูตรสอนการทำธุรกิจ ตั้งแต่พื้นฐานโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านการนำเข้ามาก่อน เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์