บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)

รหัสหลักสูตร: 66412

จำนวนคนดู 1335 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 - 14 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ตามคำแนะนำของ AIAG & VDA First Edition
   2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการอบรม
   1.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
           – FMEA คืออะไรและความหมาย
           – ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
           – การเปลี่ยนแปลง FMEA4th เป็น PFMEA AIAG & VDA 1st
           – การแบ่งประเภทของ FMEA
           – เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA
           – ข้อกำหนด ข้อกำหนด IATF ที่เกี่ยวข้อง
           – 7 ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA
   2.  การวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st
          Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ
             – รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             – Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
             – การจัดตั้งทีมงานสำหรับการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการ
             – Characteristics Product
             – Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
             – ระบุ 4M ของกระบวนการ
             – Characteristics Process
             – Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process
             – Workshop จัดเตรียมข้อมูล
         Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง
              - ระบบรายการกระบวนการ,ระบบย่อย ,ชิ้นส่วนย่อย ชื่อกระบวนการ
              - ขั้นตอนกระบวนการหมายเลขสถานีและชื่อของรายละเอียดย่อยจุดสำคัญ
              - รายละเอียดย่อยของกระบวนการทำงาน 4M
              - Workshop
         Step 3 Function Analysis การวิเคราะห์หน้าที่
              - หน้าที่ของรายการกระบวนการ หน้าที่ของระบบ, ระบบย่อย, ชิ้นส่วนหรือกระบวนการ
              - หน้าที่ของลำดับขั้นตอนกระบวนการและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
              - หน้าที่ของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
              - Workshop
         Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลว
              - การระบุผลกระทบความล้มเหลว
              - เกณ์การประเมินค่า Severity (S) of FE
              - การะบุลักษณะความล้มเหลว
              - การะบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว
              - Workshop
         Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยง
              - การระบุวิธีการควบคุมสาเหตุของความล้มเหลว FC ในปัจจุบัน
              - เกณ์การประเมินค่า Occurrence (O) of FC
              -  การระบุวิธีการค้นพบความล้มเหลว FM และสาเหตุ FC ในปัจจุบัน
              - Workshop
              - เกณ์การประเมินค่า Detection (D) of FC/FM
              - เกณ์การประเมินค่า PFMEA AP
         Step 6 Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพ
              - การปรับปรุงวิธีป้องกัน
              - การปรับปรุงวิธีการค้นพบ
              - การประเมินผลหลังการปรับปรุง S,O,D,AP
              - Workshop
         Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ์
              - การจัดเตรียมข้อมูลผลการวิเคราะห์
              - Q&A
รูปแบบการอบรม
    – บรรยาย 30% Workshop 70%
    – Workshop ใช้ผลิตภัณฑ์จริงขององค์กร ดำเนินการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทำงานจริง

วิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version, AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด