registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ในโลกยุคปัจจุบันนั้น การเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่อรองนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและมักจะเกิดขึ้นอันดับต้นๆเสมอ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้การเจรจาต่อรองนำไปประยุกต์ใช้ในมิติอื่นๆได้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันการเจรจาเชิงสร้างสรรค์และการบริหารความขัดแย้งนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนกการ,โครงสร้าง, หลักการและกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญมากๆสำหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทักษะในการเจรจาต่อรอง

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

     3. เสริมสร้างเทคนิคและทักษะการโน้มน้าว จูงใจ ในการเจรจาต่อรอง

     4. เรียนรู้กลวิธีในการสื่อสารที่ดีสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรอง

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
     เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง

     จิตวิทยาสำหรับการเจรจา

     ความเข้าใจพฤติกรรมของนักเจรจาทั้ง 4 แบบ

     วางกรอบความคิดเพื่อการเจรจา

     กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารความขัดแย้ง (5A)

     การเตรียมตัวก่อนการเจรจา

     เข้าใจสถานการณ์ของการเจราจาทั้ง 5 แบบ (WL, WW, LW, LL, Compromise)

     การเจรจาด้วยกลยุทธ์แบบทฤษฎีเกม (Chicken, Trust, Stag hunt, Prisoner’s dilemma)(Workshop)

     การใช้เทคนิค ZOPA และ BATNA/WATNA ในการเจรจา (Workshop)

     การควบคุมสถานการณ์ในการเจรจา

     7 ประเด็นสำคัญที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

     ทักษะสำคัญที่นักเจรจาควรจะมี

     เทคนิคคำถามที่ใช้ในการเจรจา

     สรุปและปิดการเจรจาต่อรอง


วิทยากร

ชาคร เกษมสันต์

การตลาด/การขาย (การขาย)

ประสบการณ์โดยตรงด้านการขายมามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ
สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :0-2882-7519,0-2882-7598,065-8849097

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: negotiation, การเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0
3,900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการ,เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบการบริการเชิงรุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกิจกรรมการบริการให้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นำไปปฏิบัติ การป
Basic & Advance IMDS
26000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า – การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า – การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ – การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ – การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง – ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
หลักสูตร Enhance CRM
4500บาท
 ปลูกสร้างแนวคิดการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ให้ประสบความสำเร็จ รอยหยักของกุญแจเพียงดอกเดียวสามารถที่จะไขสิ่งหนึ่งในตัวของลูกค้าได้ นั่นก็คือ “ความรู้สึก” การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Update : 2019)
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
TPM (Total Productive Maintenance)
3800บาท
เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ
เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
3900บาท
Promotion ราคาพิเศษลดเหลือเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น สมัครก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)