เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 191 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานในองค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำงาน โดยการสารที่ดีนั้นนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงซึ่งจะนำมาเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึงองค์กรที่มีการเจริญเติบโตได้ดีนั้น จะต้องมีพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีนั้นต้องถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความและรวดเร็ว

ฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกส่วน หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงระดับความคิด รูปแบบการสื่อสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าการทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เพื่อสามารถนำวิธีการสื่อสาร วิธีการติดต่อประสานงานไปปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

บทที่ 1 จะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดและความหมายของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร

กระบวนการ และประเภทของสื่อสาร

บทเรียนความล้มเหลว และความสำเร็จของการสื่อสาร

เทคนิคการสื่อสารโดยการตั้งคำถาม

บทที่ 2 เทคนิคและวิธีการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7C’s หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการสื่อสาร

สร้างเสน่ห์ของตนเองให้เป็นที่รักของทุกคน

วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ในการสื่อสารภายในองค์กร

องค์ประกอบของเนื้อหาการพูด

บุคลิกภาพของการพูด

การพูดที่ดี “พูดอย่างไร ให้คนฟังประทับใจ”

การสร้างความมั่นใจในการพูดน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากาย

การวิเคราะห์คนฟัง ประเภทของผู้ฟัง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

รูปแบบการเรียนรู้

การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

Sponsored
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

  หลักการและเหตุผล            ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักการและเหตุผลท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining
Sponsored
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง
มีหลายรอบให้เลือก รอบที่ 1: 5 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 2: 6 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 3: 7 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 4: 8 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 5: 9 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 6: 10 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 7: 11 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 8: 12 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 9: 13 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 10: 14 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 11: 15 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 12: 16 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 13: 17 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 14: 18 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 15: 19 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 16: 20 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 17: 21 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 18: 22 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 19: 23 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 20: 24 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 21: 25 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 22: 26 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 23: 27 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 24: 28 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 25: 29 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 26: 30 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 27: 31 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.คุณสามารถเลือกรอบได้ ตอนลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
วรพล(โค้ชพล)