เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ (Recruitment & Selection : Strategies & Tactics)

จำนวนคนดู 269 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ (Recruitment & Selection : Strategies & Tactics)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อแก้ปัญหาการสรรหาเช่น ได้คนไม่ตรง ใบสมัครไม่เข้า ไม่มีทักษะการเขียนประกาศ เป็นต้น
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ปัญหาของการทำงาน Recruitment 
 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน (Recruitment KPI) 
 3. กระบวนการสรรหา(Recruitment Process) 
 4. การวางแผนการสรรหากำลังคน(Manpower Planning) 
 5. การเลือกช่องทางที่ใช่เพื่อลงประกาศให้ตรงตำแหน่งงานที่เปิดรับ 
 6. รวมช่องทางการสรรหาคนและวิธีเจาะกลุ่มผู้สมัครงาน 
 7. เทคนิคการสรรหาผู้สมัครงานจำนวนมาก 
 8. การสรรหาตำแหน่งงานหายากและตำแหน่งงานเฉพาะ 
 9. ประกาศรับสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล 
 10. วิเคราะห์ตัวอย่างประกาศรับสมัครงานจากตัวอย่างประกาศ 
 11. เทคนิคการเขียนประกาศรับสมัครงาน –เขียนอย่างไรให้ได้คน 
 12. การวิเคราะห์พฤติกรรมคนหางานและการประเมินผลสำเร็จของการประกาศรับสมัครงาน 
 13. ข้อจำกัดของการสรรหาพนักงาน 
 14. การคัดเลือกใบสมัคร : ความสำคัญและวิธีคัดเลือกเพื่อไม่ให้พลาดคนเก่งคว้าคนผิด 
 15. Tips และเทคนิคประกอบการสัมภาษณ์สำหรับฝ่าย HR 


วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: recruit, สรรหา, คัดเลือก, HR, บุคคล, สัมภาษณ์
เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน
3800บาท
“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวขององค์กร
รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพื่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แนวทางภาคปฏิบัติจริง
3900บาท
กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างคุ้มครองข้อมูล ของพนักงานในบริษัท ของลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องภายนอกให้ชัดเจนและปลอดภัยแล้วหรือยัง ? หากไม่ทำ อาจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัด ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
3900บาท
มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด(Measuring Tools) และเลือกใช้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะพิเศษของระบบการบริหารผลงานแบบ OKRs ยกระดับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3900บาท
เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ
สุดยอด เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง
Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK)
55000บาท
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ CB Auditor เรียนกัน หาที่ไหนเรียนไม่ได้อีกแล้ว เพราะต้องบินไปเรียน ต่างประเทศ จัดกันในกรุงเทพฯนี่แหละค่ะ