เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สื่อสารมั่นใจ เพื่อความสำเร็จ

จำนวนคนดู 202 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สื่อสารมั่นใจ เพื่อความสำเร็จ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หากคุณกำลังประสบปัญหา ขาดความมั่นใจในการพูดคุยหรือการนำเสนองาน "สื่อสารให้ได้ใจ เพื่องานสำเร็จ" จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างทักษะการพูด บุคลิก การใช้น้ำเสียง ท่าทางที่ดี และยังเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นให้กับบทสนทนาของคุณ คุณจะเข้าใจธรรมชาติของคนมากขึ้น รวมไปถึงคุณจะได้รู้เทคนิควิธีในการสื่อสาร ที่จะสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาของคุณอย่างอยู่หมัด เพื่อการสื่อสารกับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องหรือหัวหน้า รวมทั้งผู้ที่ต้องการโน้มน้าวใจใคร ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ
หัวข้ออบรมสัมมนา
✔ การทําให้คนรู้สึกดีและชอบคุณก่อนเริ่มสนทนา

✔ รู้จักธรรมชาติของคนกับการจูงใจ

✔ ทําอย่างไรให้ใครๆอยากสนทนากับคุณ

✔ สื่อสารอย่างไรให้คู่สนทนาสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ

✔ เทคนิคการใช้ Rapportเพื่อสื่อสารให้ได้ใจ

✔ เทคนิคการใช้น้ำเสียงคำพูดและภาษากายเพิ่มความน่าสนใจในการสื่อสาร

✔ คุยอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Soft Skills, การสื่อสาร, พัฒนาตัวเอง, อบรม
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
7900บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง
4500บาท
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย สุดยอดเคล็ดลับ “The Cross” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Course)
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Personality Development ในการเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกเพื่อให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การติดต่อ การปรากฏตัว ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ประทับใจ ซึ่งในหลักสูตรท่านจะได้รับความรู้ (Knowled
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)