หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร: 60229

จำนวนคนดู 1051 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร 

4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรม

 1.การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

     -ความสำคัญของงานธุรการ

     -การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

     -บทบาทหน้าที่และลักษณะงานธุรการ

     -แบบทดสอบ

 2.หลักการบริหารและการพัฒนา

     -แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

     -กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

     -การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ

     -การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

     -การพัฒนาทักษะ การสื่อสารที่เกิดผล

 3.การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และ นำเสนอ)

     -การบริหารสำนักงานยุคใหม่

     -การบริหารระบบงานเอกสาร

     -การบริหารระบบ Outsource

     -การบริหารการประชุม

 4.สรุปประเด็น ปัญหากลุ่ม (Group Case study) และเฉลย

 5.คำถาม/คำตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรธุรการ,admin,ธุรการมือใหม่, หลักสูตรธุรการ,ราคาพิเศษ,อาจารย์ประภาภรณ์, อบรมสัมมนา,บริหารระบบงานธุรการ,admin, อบรมสัมมนา,หลักสูตรธุรการ,บริหารการประชุม, อบรมสัมมนา,นักธุรการยุคใหม่,admin, อบรมสัมมนา,หน้าที่นักธุรการ,admin,ธุรการ