registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 90 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 133 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

โลกมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งเเวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้

 • ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
 • บูรณาการ (INTEGRATION)
 • โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
 • การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)
 • ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)

2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)

3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)

4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก

5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


หลักสูตรเหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ค่าลงทะเบียน

 •  Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง
 •  Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม >> คลิก

 หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200% 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้เวลาในการอบรม 7 หมวด 20 หัวข้อ รวม 90 ชั่วโมง ดังนี้

 • - ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 36 ชั่วโมง
 • - ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ 21 ชั่วโมง
 • - Group discussion & นำเสนอผลงาน 6 ชั่วโมง
 • - Panel discussion 15 ชั่วโมง
 • - ศึกษาดูงานภายในประเทศ 12 ชั่วโมง
 • - ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Optional)


โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม

หมวดที่ 1 : การสร้างผู้นำ (Leadership Essentials) และการบริหารคน (People Management) 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 : การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytical Foundation) แนวโน้มและความท้าทายด้านความยั่งยืนของโลก (Global Trends and Sustainability Challenges) 12 ชั่วโมง

หมวดที่ 3 : ความรู้เชิงธุรกิจ (Core Business Foundation) 12 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 : เกมจำลองทางธุรกิจ CAPSIM 17 ชั่วโมง

หมวดที่ 5 : การประเมินผลกระทบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ 9 ชั่วโมง

หมวดที่ 6 : การสร้างคุณค่าและโอกาสขององค์กรธุรกิจ 15 ชั่วโมง

หมวดที่ 7 : เครื่องมือและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร 19 ชั่วโมง

Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

รศ.ดร..เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
สถานที่จัดงาน

Thammasat University Rangsit Center

คลองหลวง | ปทุมธานี

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 70,000 บาท บาท ค่าลงทะเบียน

 Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง

 Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200% 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฐพล ไชยยงค์
เบอร์โทรศัพท์ :0813558404

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: MiniMBA, MBA, หลักสูตรผู้บริหาร
โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น
16800บาท
มุ่งเน้นเชื่อมโยงที่เที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
7900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
ห้ามพลาด !!! เข้าสัมมนาหลักสูตร ภาพลักษณ์มืออาชีพ (LOOK 4 Professional)
3999บาท
พิเศษชำระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62 ค่าสัมมนาลดเหลือท่านละ 3,999 บาททันที (ราคายังไม่รวม vat 7%) (ราคาปกติท่านละ 5,999 บาท)
ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
500บาท
หลักสูตรเบร็จเสร็จ สำหรับสอนนักพูด ได้ทุกสาขาอาชีพ อย่างเช่น วิทยากร โค้ช สำหรับนำเสนอธุรกิจและรายงาน พ่อค้า แม่ค้า เซลล์ โต้วาที นักการตลาด ฯลฯ
เส้นทางสู่ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
6000บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา แนวทางการก้าวสู่อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ สมรรถนะพื้นฐานการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในยุคนวัตกรรม
หลักสูตร Effective Task & Time Management Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
7000บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน