ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2

จำนวนคนดู 983 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
โลกมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งเเวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้

 • ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
 • บูรณาการ (INTEGRATION)
 • โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
 • การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)
 • ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)

2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)

3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)

4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก

5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


หลักสูตรเหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ค่าลงทะเบียน

 •  Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง
 •  Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม >> คลิก

 หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200% 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้เวลาในการอบรม 7 หมวด 20 หัวข้อ รวม 90 ชั่วโมง ดังนี้

 • - ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 36 ชั่วโมง
 • - ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ 21 ชั่วโมง
 • - Group discussion & นำเสนอผลงาน 6 ชั่วโมง
 • - Panel discussion 15 ชั่วโมง
 • - ศึกษาดูงานภายในประเทศ 12 ชั่วโมง
 • - ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Optional)


โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม

หมวดที่ 1 : การสร้างผู้นำ (Leadership Essentials) และการบริหารคน (People Management) 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 : การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytical Foundation) แนวโน้มและความท้าทายด้านความยั่งยืนของโลก (Global Trends and Sustainability Challenges) 12 ชั่วโมง

หมวดที่ 3 : ความรู้เชิงธุรกิจ (Core Business Foundation) 12 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 : เกมจำลองทางธุรกิจ CAPSIM 17 ชั่วโมง

หมวดที่ 5 : การประเมินผลกระทบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ 9 ชั่วโมง

หมวดที่ 6 : การสร้างคุณค่าและโอกาสขององค์กรธุรกิจ 15 ชั่วโมง

หมวดที่ 7 : เครื่องมือและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร 19 ชั่วโมง

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: MiniMBA, MBA, หลักสูตรผู้บริหาร
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2
5000บาท
หลักสูตรนี้ครูเด่นจะเข้ามาช่วยโค้ชแบบตัวต่อตัวตั้งแต่การปรับทัศนคติที่เรามีต่อการพูด สร้างเสน่ห์ในการพูด พูดอย่างไรให้จับใจคนฟัง สร้างประเด็นการพูดได้ตรงใจ จับบรรยากาศให้อยู่หมัดเป็นที่น่าจดจำของผู้ฟัง สร้างเวทีของเราให้ปราศจากความกลัวและความไม่มั่นใจ
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด
12900บาท
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด..Public Speaking Course ที่จะทำไห้ท่านค้นพบศักยภาพในด้านการพูดของตนเองจนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยระยะเวลาฝึกอบรมเพียง 2 วันโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ที่จะมาวิเคราะห์และแนะนำท่านอย่างตรงประเด็นในรูปแบบการฝึกอบรมท
เข้าร่วมฟรี!!! งานสัมนา Focus group เพื่อสะท้อนปัญหาในการพัฒนาและยกระดับ SupplyChain สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และพลาสติกชีวภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Focus group เพื่อสะท้อนปัญหาในการพัฒนาและยกระดับ SupplyChain สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และพลาสติกชีวภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
1. เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร 2. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน
เทคนิคการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างชาญฉลาดสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล
5200บาท
ปัญหาสาคัญที่พบมากสุด คือการไม่สามารถนาข้อมูลที่มีไปใช้ได้อย่างสะดวก มาจากการจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่มีระเบียบหรือไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน เนื่องจากจานวนข้อมูลสารสนเทศที่มีมากขึ้น
เทคนิคการยื่นรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
977บาท
เจาะลึกทุกขั้นตอนในการยื่นรับรองหลักสูตร ตาม พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก