registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 50 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


วัตถุประสงค์


  1.เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจแนวคิดทัศนคติเชิงบวกในการบริหารในปัจจุบัน

  2.เพื่อผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของการทำงานร่วมกัน

  3.เพื่อผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา


  1.เรียนรู้ความหมายและเข้าใจการทำงานในแนวทางของการมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ

  2.เรียนรู้ลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องปรารถนา เพื่อไปสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานขององค์กร

  3.เรียนรู้จากหลักการ 3 รู้ (ต้องรู้ ควรรู้ รู้ไว้ก็ดี) สิ่งที่สมาชิกในทีมต้องรู้ซึ่งมีปัจจัยของความสำเร็จของทีม

  4.เรียนรู้หลักการ 3 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) และภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม

  5.เรียนรู้การตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม คุณค่าของลูกน้อง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

  6.เรียนรู้การสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

  7.เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงานเป็นทีม (Team Work)

     •เข้าใจในความแตกต่างของบุคคลซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทีม

     •การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม

     •สิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำหากต้องทำงานเป็นทีม

     •ปัจจัยที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

  8.เรียนรู้ปัจจัยสำคัญของการทำงานร่วมกันลูกน้อง

     •การสื่อสาร การเป็นผู้รับฟังที่ดีและประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานที่ดี

     •การสอนงาน ให้คำแนะนำ และการเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับลูกน้อง

     •การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจลูกน้องและให้โอกาส

     •หลักการของการทำงานบนพื้นฐาน 3 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ)

     •การบริหารความขัดแย้งของทีมอย่างสร้างสรรค์ และยุติธรรม

     •การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  9.ถาม -ตอบ


รูปแบบการอบรม

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40 %

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

    4. มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา


วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

วิทยากรด้านบริการ,กรรมการผู้จัดการบริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ประวัติการทำงาน - ในอดีต หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากก...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย


หัวหน้างาน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


Promotion พิเศษ!! สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,หัวหน้างาน,supervisor,skill, อบรมสัมมนา,สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ, อบรม,สัมมนา,หัวหน้างาน,ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม, อบรมสัมมนา,หัวหน้างาน,supervisory,skill, อบรมสัมมนา,สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ, สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ แล
ฟรีสัมมนาสำหรับชาวบางแค ระบบบริหารคุณภาพ สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 + Core tools “มาตรฐานระบบยานยนต์สู่การพัฒนาองค์ระดับสูง”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระบบบริหารคุณภาพ สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 + Core tools (APQP/PPAP/FMEA/SPA/MSA) “มาตรฐานระบบยานยนต์สู่การพัฒนาองค์ระดับสูง”
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4,900บาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ
การจัดทําเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
3900บาท
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำ
ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager
4815บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม
ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7800บาท
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก หลักเกณฑ์ในการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านประเทศ ตามกฎหมายศุลกากร
SALE FOR NON SALE สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง
3900บาท
สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
ทักษะการคิดเชิงบวกกับการสร้างทีม (Positive Thinking & Team Building)
3500บาท
เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนจะได้ทักษะ 2 อย่างในวันเดียว