ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา ( Proactive Maintenance ) เชิงปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66526

จำนวนคนดู 1097 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา ( Proactive Maintenance ) เชิงปฏิบัติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

   “ หมั่นล้างมือ ทำสะอาดบ่อยๆ  กินร้อน ช้อนฉัน ”
   “ กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน ”
         นี่คือ! การป้องกันสุขภาพเชิงรุก เพื่อขจัด ป้องกัน การเจ็บไข้ ได้ป่วย ก่อนล่วงหน้า
ในโรงงานที่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าสามารถวิเคราะห์ หยั่งรู้  รู้ทัน
ต้นตอของแหล่งกำเนิด เกิดปัญหา ที่ทำให้เครื่องจักร เสีย ขัดข้อง บ่อยๆ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แล้วบำรุงรักษา ขจัดปัญหา ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการใช้งาน จะทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความน่าเชื่อถือ  มั่นใจ(Reliability) ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ทำให้ ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการเก็บวัสดุอะไหล่
         การสัมมนานี้ จะเน้นเชิงประสบการณ์ตรง การวิเคราะห์ หยั่งรู้ ปัญหา สาเหตุการเสีย ขัดข้องบ่อยๆ(โรคประจำตัว)ของเครื่องจักรแต่ละประเภท และการบำรุงรักษาแก้ไข เชิงรุก ขจัดปัญหาก่อนใช้งาน ทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานบำรุงรักษาได้   
สิ่งที่คุณจะได้รับ
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำระบบ Proactive Maintenance
   2.  ทำให้ตัดสินใจได้ว่า  โรงงานของท่านก็พร้อมที่จะพัฒนาระบบบำรุงรักษาเป็นProactive maintenance ได้
   3.  พิกัดสุขภาพเครื่องจักร ค่าพิกัดเท่าไรถือว่า “ ดี แย่ ต้องแก้ไข ”
   4.  เทคนิค  การตัดสินใจซ่อม ทำนายอายุใช้งานเครื่องจักร
วิธีการสัมมนา
    - บรรยาย เชิงปฏิบัติ คลิปวีดีโอ ประกอบการบรรยาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมสัมมนา
เวลา 9.00-16.00น.
   1.การเสื่อมสภาพเครื่องจักร และการพัฒนาระบบบำรุงรักษา
   2.ทำใหม่ต้องระบบเชิงรุก (Proactive Maintenance:PoM )
           2.1 Proactive Maintenance:PoMคือ อะไร
   3. ความแตกต่างระบบบำรุงรักษาระหว่างระบบเชิงรุก (PoM) ,ระบบเชิงป้องกัน (PM) และระบบบำรุงรักษาพยากรณ์(PdM)
   4.การวิเคราะห์ หยั่งรู้ รู้ทันต้นตอ ปัญหา สาเหตุ การเสีย ขัดข้องบ่อยๆ(โรคประจำตัว)ของเครื่องจักร อุปกรณ์แต่ละประเภท เช่น
           4.1 Bearing                           4.2 Motor                  4.3 Gear box
           4.4 Pump                              4.5 Blower ,Fan         4.6 Hydraulic
           4.7 Pneumatic                       4.8 Air  Compressor  4.9  อื่นๆ   
   5.จะใช้ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา (PoM)เมื่อใด
   6.กลยุทธ์ เชิงรุกบำรุงรักษา เพื่อขจัดปัญหาสาเหตุ ที่ทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ เสีย  ขัดข้องบ่อยๆ ก่อนใช้งาน

            6.1การตรวจ วิเคราะห์สารหล่อลื่น                     6.2 การประกอบ การติดตั้งเครื่องจักร                   

            6.3การปรับตั้งแนวศูนย์กลางระหว่างเพลา          6.4 การปรับสมดุลเครื่องจักร                                                                     

            6.5การวัด วิเคราะห์ความร้อน                            6.6การวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน        
            6.7 การวัด วิเคราะห์ แบริ่ง                                6.8 การวัด วิเคราะห์รอยแตกร้าว รั่ว
            6.9 การวิเคราะห์ทางไฟฟ้า                               6.10 อื่นๆ
   7.การกำหนดพิกัดสุขภาพ “ดี แย่ ต้องแก้ไข “ มาตรฐาน มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร?
   8.ขั้นตอนการจัดทำระบบ
   9.ตัวบ่งชี้ KPI วัดความสำเร็จของระบบ มีอะไรบ้าง
   10.ถาม- ตอบ
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายซ่อม ฝ่ายผลิต   วิศวกร  ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงและผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา ( Proactive Maintenance ) เชิงปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา, Proactive Maintenance, เครื่องจักรไร้ปัญหาเชิงปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด