เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 210 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนา ตนเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างแนวคิด ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของ การทำงานแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็น ฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

10400

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

Module 1 :

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง

 - ด้านความคิด

 - ด้านความรู้สึก

 - ด้านการปฏิบัติงาน

2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง

 - วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

 - การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 - การประเมินผลการทำงานของตนเอง

 - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน

 - วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน

 - เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

4. ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 - ความหมายของปัญหา

 - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

 - การลดความขัดแย้งในการทำงาน

5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน

………………………………………………………..

Module 2 :

1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง

2. ค้นหาสาเหตุ...สำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้

 - เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ

 - อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ

 - ต้องการเป็นคนสำคัญ

 - ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฯลฯ

3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง

 - การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด

 - Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง

4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาตนเอง, พัฒนางาน, การวางแผน, การทำงาน, บริหารความเครียด