หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

รหัสหลักสูตร: 66407

จำนวนคนดู 50 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
รอบที่

1

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 48 วัน


รอบที่

2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 76 วัน


รอบที่

3

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

เวลา 13:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 89 วัน


รอบที่

4

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 137 วัน


รอบที่

5

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 196 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     การดำเนินธรุกิจในปัจจุบันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งและสามารถก้าวสู่อันดับต้นของสายธุรกิจนั้น องค์กรต้องมีการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับมีค่านิยมในการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งปลูกฝังการรับรู้และความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร

     หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่างของมนุษนย์ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมาย ทักษะการวิเคราะห์เป้าหมาย และทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
   2.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน
   2. ปรับ Mind การทำงานร่วมกัน
   3. หัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกัน
   4. การทำงานร่วมกันด้วยหลัก 5ป
Workshop  ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
   5. เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์
   6. เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์
   7. เทคนิคการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน
   8. เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Workshop  วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
   9. เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์ 5 ระดับ
   10. เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์
   11. เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 6 STEP
Workshop  ทำลายกำแพงความคิดด้วย 7B
   12. บทสรุป
   13. กุญแจสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน
   14. อุปสรรคในการทำงานร่วมกัน
   15. สรุปหัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกัน
   16. สร้างความตระหนักการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
   17. ถาม-ตอบ
Workshop  วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย ในการทำงานร่วมกัน
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   1. การบรรยาย  40%
   2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   3. กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้จัดการ
  2. หัวหน้างาน
  3. ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมาย, เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร