การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม

รหัสหลักสูตร: 66458

จำนวนคนดู 2432 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม
รอบที่

1

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล  
     การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คือ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมในการดำเนินงานขององค์กรที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และจะมีค่าความถูกต้อง แม่นยำ และประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารต้นทุนแบบดั่งเดิม ซึ่งการบริหารต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรมจะสามารถใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ทรงคุณค่าของผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเห็นผลประกอบการที่ดีได้ในแต่ละกิจกรรมของการผลิตสินค้าและบริการอย่างชัดเจน เช่น ผลประกอบการที่ได้ในแต่ละกลุ่มของลูกค้า ในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละช่องทางการกระจายสินค้า และในแต่ละช่องทางการตลาด เป็นต้น
     นอกจากนั้นการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมยังช่วยระบุกิจกรรมการดำเนินงานใดที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความจำเป็นได้อีกด้วย เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน สามารถกำหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างแม่นยำ
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงความหมายของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมได้อย่างแท้จริง
   2. เพื่อสามารถคำนวณและนำหลักการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
   3. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมภายในองค์กรอย่างได้ผล
   4. เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารต้นทุนกิจกรรมในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   5. ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดคุณค่าได้มากที่สุด

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1. ชนิดและความหมายของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing Types & Concept)
   2. การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คืออะไร โครงสร้าง วัตถุประสงค์ คุณประโยชน์และข้อเสีย (What is Activity-Based Costing?, Hierarchies, Objective, Advantages and Disadvantage)        
   3. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (The Efficiency of Activity-Based  Costing)
   4. ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมและการบริหารต้นทุนแบบดั่งเดิม (Activity-Based Costing vs. Traditional Costing)
   5. ขั้นตอนการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Steps of Activity-Based Costing)
   6. วิธีการคำนวณต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Calculation)
   7. ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Example)

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด