การบริหารสต๊อกยา ธุรกิจร้านขายยาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารสต๊อกยา ธุรกิจร้านขายยาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านขายยาเจอโดยส่วนใหญ่คือเรื่อง สต๊อกยาบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย ยาสูญหาย ขาดระบบควบคุม ส่งผลให้ไม่สามารถขยายร้านค้าได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ แต่ท่านต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก่อน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาจาการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการร้านขายยา ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆในธุรกิจของท่านได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การคำนวณต้นทุนสินค้าคงคลัง

2.นโยบายการเติมเต็มสต๊อก

3.วัฏจักรของสินค้าคงคลัง

4.หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

5.Workshop 1 การจัดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC Analysis

6.หลักการการตรวจนับสินค้าคงคลัง

7.หลักการกำหนด Min – Max  

8.หลักการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point)

9.หลักการกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock 

10.Workshop 2 การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point), Min - Max

และสินค้าเพื่อความปลอดภัย ( Safety Stock )

11.ตัวอย่างการลดต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง แต่ละประเภทธุรกิจ

12.การบริหารสินค้าคงคลังแบบ VMI

13.หลักการทำ Cross Docking

14.การออกแบบ KPI ร้านขายยา

Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารสต๊อกยา, การบริหารสต๊อกร้านขายยา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)