หลักสูตร การมุ่งเน้นความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)

รหัสหลักสูตร: 67658

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การมุ่งเน้นความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวในภาคบุคคล และภาคอุตสหกรรมมีความท้าทายและกดดันมากขึ้นการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด
ทำธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กรทั้งการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า
หรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา การแสดงถึงความใส่ใจลูกค้า มุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาหรือการออกแบบงานบริการ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงการมุ่งเน้นลูกค้า

       เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ลูกค้า เป็นบุคคลสำคัญขององค์กร การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ Customer Focus การบริการ คือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร
การบริการที่ดี จึงไม่ใช่เพียงแค่การส่งมอบผลงานให้ลูกค้าได้ครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังต้องมีความใส่ใจ ความเข้าใจ และการตอบสนองที่สามารถช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง
บุคคลแบบไหนที่สามารถมีจิตบริการหรือ Service mind รวมถึงต้องมีการสื่อสารที่ดี การสนทนา ภาษากาย น้ำเสียง คำพูด การตอบปัญหา การอธิบาย มารยาทการต้อนรับ
หรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร และทำให้เราสามารถทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการกับเรา ลูกค้าไม่ได้เพียงต้องการสินค้า
ที่มีคุณภาพแต่ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ มีความจริงใจในการบริการ การช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาเมื่อเขาเกิดปัญหา หรือช่วยแนะนำเขาในสิ่งที่ดีที่สุดกับเขา ดังที่มีคนเคยกล่าวไว้
สำหรับร้านกาแฟว่า “เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารหรือกาแฟ แต่เราอยู่ในธุรกิจบริการซึ่งต้องบริการคน” จะเห็นว่าการบริการเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการบริการจะดีได้ ก็ด้วยการปลูกฝัง
สร้างวัฒนธรรมองค์กรบริการ มี “ความเข้าใจที่ถูกต้อง” และ “มีจิตสำนึกที่ดี” ในการบริการ ดังนั้นถ้าองค์กรใดให้ความใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องของการให้ความสำคัญที่ลูกค้า
(Customer Focus) โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด องค์กรจะมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายความสำคัญของการบริการแบบมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus)

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำทุกจุดที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point) นำมาสร้างงานบริการแบบการเอาใจใส่ลูกค้า

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจพฤติกรรมที่คาดหวัง เช่น การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง อย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset กับการทำงานในมุมมองของการบริการ

 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you
  (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)นำสู่สิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองด้านงานบริการ
 • Workshop : การสำรวจตัวเองและการวางเป้าหมายการพัฒนาตนเองในการบริการ
 • ความหมาย ความสำคัญของการบริการแบบมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus)
 • แนวทางการสร้างวัฒนาธรรมค่านิยมการบริการเรื่องการมุ่งเน้นที่ลูกค้าในองค์กร
 • Workshop : ระดมความคิด “บุคคลแบบไหนที่จะทำให้การบริการประทับใจ”

Module # 2 พัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการบริการให้ลูกค้าประทับใจมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

 • คาดหวังของลูกค้าในการใช้บริการของแต่ละส่วนงานจุดที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point)
 • การบริการที่มีคุณภาพ ความใส่ใจให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Journeys)
 • Workshop: จุดที่ลูกค้าสัมผัสนำสู่การปฏิบัติงานบริการโดยเน้นลูกค้าสำคัญ
 • พฤติกรรมที่คาดหวังคุณสมบัติบุคลิกภาพของนักบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus)
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • Workshop ระดมความคิดร่วมกัน (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม)
 • ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ การสื่อสารในการพูด ภาษากาย น้ำเสียงที่เหมาะสมในการบริการกับลูกค้า
 • การสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ ทาง Line app ช่องทางการ chat ที่สร้างความประทับใจกับลูกค้า
 • การรับคำร้องเรียน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้าโดยเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
 • Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ที่แสดงถึงความใส่ใจ (วิทยากรให้คำแนะนำ)
 • มารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t)
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • ถาม-ตอบ

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ออกแบบ เน้น Workshop/Roleplay จากเหตุการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้ วิทยากรให้คำแนะนำ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การมุ่งเน้นความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mindset, งานบริการ, Customer Focus, การบริการประทับใจ, ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า, บุคลิกภาพของนักบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต