หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 67415

จำนวนคนดู 659 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่  Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

         หัวหน้างานในปัจจุบันนอกจากการบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วนั้น จะต้องบริหารบุคลากรที่อยู่ ในทีมให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ถือเป็นบทบาท สำคัญขอหัวหน้างานทุกคน เพื่อที่จะทำให้ผู้ต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน แนวคิด และหลักการในการบริหารภาวะผู้นำ ตั้งแต่การบริหารตนเองการบริหารผู้อื่น การบริหารงาน เกิดทักษะ และความมั่นใจนำไปสู่ความสำเร็จ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
•บรรยาย ทักษะการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานรายวัน

•Ask-Tell Model

•การบรรยาย 4 บทบาทในการบริหารงานรายวัน

•บทบาทที่ การตั้งเป้าหมาย1 (Goal Setting)

     1.หลักการตั้งเป้าหมายที่ดี SMART

     2.Work Shop “การตั้งเป้าหมาย”

•บทบาทที่ 2 การวางแผน และจัดลำดับความสำคัญ

(Planning and Priority)

     1.การจัดลำดับความสำคัญ (Time Matrix)

     2.Workshop “การจัดลำดับความสำคัญ”

•บทบาทที่ การสอนงาน3 (Coaching)

     1.หลักการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ I Do, We

     2.Do, You Do

     3.Workshop “การสอนงาน”

•บทบาทที่ การชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ4 และการปรับทิศทาง (Feedback)

     1.หลักการารชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ และการปรับทิศทาง

     2.Workshop “การฝึกการสื่อสารเพื่อ Feedback”

วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Ask-Tell Model, การตั้งเป้าหมาย, การวางแผน, การสอนงาน, การชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ, การปรับทิศทาง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด